Informacje

Msze św. sprawowane są:
niedziela - godz. 10.00
święta - godz. 11.00

W dni powszednie okazjonalnie:
w zimie - godz. 16.00
w lecie - godz. 18.00

Spowiedź dla dorosłych:
I niedziela każdego miesiąca

Nabożeństwa do NMP:
w maju i w październiku:
środy, piątki, niedziele

Uroczystość patronalna:
8 września
Narodzenie NMP

Liturgia

Tydzień Modlitw o jedność Chrześcijan - Desznica 26 stycznia 2019 r.

        Początki wspólnej modlitwy ekumenicznej podzielonego Kościoła Chrystusowego o jego jedność sięgają XVIII wieku. Około 1740 r. w Szkocji ludzie zaangażowani w ruchy charyzmatyczne i odnowę Kościoła inicjują modlitwy za inne Kościoły i z innymi Kościołami. Modlitwy te przybierają na sile i znaczeniu od chwili, gdy dołącza się do nich najliczniejsze wyznanie chrześcijańskie na świecie – Kościół Rzymskokatolicki. Przełom w relacjach tego Kościoła do pozostałych wyznań następuje w 1964 r., gdy zostaje opublikowany „Dekret o ekumenizmie” II Soboru Watykańskiego. Podkreśla się tam, że modlitwa jest duszą ruchu ekumenicznego i w ten sposób zachęca do obchodzenia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan wspólnie z „braćmi odłączonymi”.

Materiały na tegoroczny Tydzień Modlitw zostały opracowane przez chrześcijan z Indonezji. Teksty przez nich przygotowane zostały ostatecznie opracowane i zatwierdzone przez członków Międzynarodowego Komitetu mianowanego przez Komisję Wiary i Ustroju Światowej Rady Kościołów i Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Po raz dwudziesty drugi polską wersję materiałów przygotował ekumeniczny zespół redakcyjny, powołany przez Komisję ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski. Komisji współprzewodniczą: bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP) i bp Krzysztof Nitkiewicz (Kościół Rzymskokatolicki). Do zespołu należą obecnie: bp dr Edward Puślicki – Honorowy Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP, dr hab. Kalina Wojciechowska – Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, ks. dr Doroteusz Sawicki – Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, ks. inf. Andrzej Gontarek – Kościół Polskokatolicki w RP, ks. dr hab. Sławomir Pawłowski SAC – Kościół Rzymskokatolicki. Tegorocznym hasłem Tygodnia Modlitw są słowa z Księgi Powtórzonego Prawa (16,19-20): „Nie będziesz naginał prawa, nie będziesz stronniczy i nie będziesz brał łapówki, gdyż łapówka zaślepia oczy mądrych i wykrzywia słowa sprawiedliwych. Usilnie dąż do sprawiedliwości, abyś zachował życie i posiadł ziemię, którą PAN, twój Bóg, daje tobie.

1

Już od 16. lat parafia nasza stara się realizować wolę Chrystusa wyrażoną w Wieczerniku w słowach modlitwy za przyszły Kościół: „Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17.20-22), organizując w Łękach Dukielskich w czasie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, nabożeństwa ekumeniczne. Przez dziewięć lat, od 2003 r., odbywały się one na przemian, w naszej parafii i parafii rzymskokatolickiej, a od roku 2013, wyłącznie u nas. W tym roku, tzn. w 2019 r., na moją prośbę, nabożeństwo zorganizował w swojej parafii w Desznicy ks. prob. Józef Obłój. Chciałbym, aby te nabożeństwa odtąd mogły się odbywać we wszystkich wspólnotach religijnych, z których do mnie przyjeżdżali duchowni i świeccy. Czas najwyższy, aby ekumenizm mógł się rozwijać i poza naszą parafią, która przed laty go rozpoczęła. I w ten oto sposób nabożeństwo tegorocznego Tygodnia odbyło się w Desznicy.

 2

W nabożeństwie, które poprowadził ks. prob. Józef Obłój w dniu 26 stycznia 2019 r. w swojej parafii pw. „Niepokalanego Poczęcia NMP” (dawna cerkiew greckokatolicka pw. Dymitra Męczennika), uczestniczyli duchowni z następujących Kościołów: ks. Roman Jagiełło z Łęk Dukielskich – Kościół Polskokatolicki,

5

ks. Andrzej Żuraw z Komańczy – Kościół Greckokatolicki,

6

 

ks. Bogdan Kiszko z Mokrego – Kościół Greckokatolicki,

4

 

brat pastor Mirosław Harasim z Wojaszówki – Kościół Adwentystów Dnia Siódmego.

3

 

Nabożeństwo rozpoczął gospodarz – ks. Józef, 

7

witając serdecznie gości i wszystkich obecnych w kościele, w tym swoich parafian, którzy licznie w nim uczestniczyli. Wszak takie nabożeństwo odbywało się po raz pierwszy w historii ich parafii. Liturgia Słowa Bożego dostępna była w języku polskim, starocerkiewno-słowiańskim i ukraińskim.

     Po Ewangelii głos zabrali duchowni z poszczególnych kościołów, którzy w swoich przemówieniach nawiązywali do hasła Tygodnia Modlitw, koncentrując się na ukazywaniu sprawiedliwości w relacjach ludzkich. Oto moje wystąpienie:

Pochwalony Jezus Chrystus!

Księże Józefie, gospodarzu dzisiejszego nabożeństwa, księże Andrzeju, księże Bogdanie, bracie pastorze Mirosławie, Siostry i Bracia w miłości i wierze! Bardzo się cieszę, że ten ogień zapalony 16 lat temu przez Ducha Świętego w Łękach Dukielskich, gdy wspólnie z ks. prob. z parafii rzymskokatolickiej urządziliśmy pierwsze nabożeństwa w czasie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, ciągle płonie i to coraz większym ogniem. Uznałem, że po 16-tu latach nadszedł czas, aby ogarnął nowe wspólnoty religijne i zapalił serca oraz przekonał do dzieła ekumenizmu tylu wspaniałych chrześcijan w tych wspólnotach, w których duszpasterzują duchowni, którzy przyjeżdżali do mojej parafii polskokatolickiej Dobrego Pasterza w Łękach Dukielskich. Pierwszy pozytywnie na moją prośbę odpowiedział ks. Józef, za co mu niezmiernie dziękuję, za nim poszli inni duchowni. I tak, od tego roku będziemy wędrować do wszystkich Kościołów, które pragną realizować wolę Chrystusa wyrażoną w Wieczerniku „Ojcze, spraw aby wszyscy byli jedno” i poznawać ich tradycję, kult i z nimi się modlić. Cieszę się, że tę pałeczkę w sztafecie czynienia dobra, szerzenia tolerancji, szacunku do drugiego człowieka, budowania jedności, pierwszy przejął ks. Józef. Przez te kilka lat, jak do nas przyjeżdżał, a i w zeszłym roku, gdy nas gościł podczas VI Rajdu Rowerowego OIKOUMENE, kiedy meta była w Desznicy, mogliśmy go dobrze poznać (mówię w liczbie mnogiej, gdyż ze mną jest też kilku moich parafian). Jeden z nich nazwał go nawet aniołem, a ja świętym uśmiechniętym. W dobre ręce zatem powierzam dzieło ekumenizmu, aby ten płomień zapalony przeze mnie 16 lat temu na Podkarpaciu dzięki niemu i innym duchownym jeszcze jaśniej zapłonął. Już kończę, gdyż pragnę część mojego czasu oddać poetce z mojej parafii Marii Brzozie, która przedstawi kilka wierszy o tematyce ekumenicznej. Na koniec nawiązując do tegorocznego hasła Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, które brzmi: …Dąż do sprawiedliwości... (Pwt 16,20) chciałem posłużyć się przykładem ks. Józefa i jego parafian i pochwalić ich, że to hasło od lat realizują w życiu. Dążą do sprawiedliwości wobec pierwotnych mieszkańców tych ziem – Łemków, bo po ich wysiedleniu, dbają o ich świątynie. Jak to cieszy nielicznych Łemków, którzy tu jeszcze pozostali, że ich cerkwie żyją. I są restaurowane. Przykładem Świątkowa Wielka i nie tylko. To jest praktyczny ekumenizm i zachęcam Was wszystkich tutaj zebranych, abyście taki ekumenizm realizowali w swoim życiu. Uczynkami, a nie tylko słowami, najpiękniejszej nawet modlitwy. Jako podsumowanie tych krótkich rozważań o ekumenizmie pragnę przytoczyć słowa jednej z osób, która na mój apel zamieszczony na fb o udział w nabożeństwie ekumenicznym w Desznicy napisała takie słowa: „Ja będę i jeszcze gości przywiozę. Ekumenizm to praktyczny wymiar miłości bliźniego w Kościele Chrystusa. Kto tego nie rozumie, nie rozumie Ewangelii”. Amen.

       Po moim wystąpieniu oddałem głos mojej parafiance, poetce Marii Brzozie (Łukaszewska), która przeczytała kilka swoich wierszy o tematyce ekumenicznej napisanych specjalnie na to nabożeństwo. Ostatni wiersz zadedykowała gospodarzowi – ks. Józefowi.

 

Jego Wysokość

 

 

Dwa metry

dobroci spokoju

a serca jeszcze więcej

z odwagą jednoczy

Bożą kolędę

pójdźmy wszyscy razem

 

tak trzeba

z podniesioną głową

gdy ręce związane

sumienie wolnością

czyny maluje

 

cieśla kołodziej

tu i teraz

z prawdą się mierzy

jako jedyny odważny

8

 

Po wystąpieniach duchownych rozpoczęła się modlitwa wiernych, a później odmówiliśmy Modlitwę Pańską i przekazaliśmy sobie znak pokoju. Nabożeństwo zakończyło błogosławieństwo udzielone zgromadzonym wiernym przez wszystkich duchownych.

9

 

Po nabożeństwie rozpoczął się niezwykły koncert w wykonaniu Julii Doszna i jej syna Tomasza.

10

Przepięknie na dwa głosy zaśpiewali kolędy polskie i rusińskie. Usłyszeliśmy m.in. kolędy: „Mizerna, cicha” Teofila Lenartowicza w przekładzie na łemkowski Julii Doszna, „Dobry weczer tobi”, „Swiataja Warwara cerkwiu zbudowała”, „Bóg się rodzi”. Nabożeństwo miało też odniesienie do XI Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu poprzez włączenie do pieśni chrześcijańskich dwóch psalmów ze Starego Testamentu śpiewanych po hebrajsku z refrenem fonetycznie brzmiącym:

 

Ine ine lo jonum

Lo jonum we lo iszan

Lo jonum we lo iszan szojme Izroel

 

Fantastyczny koncert! Oklaskom nie było końca, dlatego artyści trzykrotnie bisowali.

 

Po nich wystąpił z krótkim słowem do zebranych niezwykły artysta piszący ikony – Marek Sawczuk z Dukli i opowiedział o swojej twórczości. Nadmieniam, że od kilku lat nabożeństwom ekumenicznym towarzyszą wystawy twórczości lokalnych artystów, uświetniające te wydarzenia. Tak też było i w Desznicy.

12

      

Na wystawę w kościele Pan Marek Sawczuk przywiózł kilkanaście swoich ikon, w tym MB Niewiędnący Kwiat, którą specjalnie na to nabożeństwo napisał.

11

 

Przepiękne ikony tworzyły wyjątkowy klimat.

13

 

Ponieważ nabożeństwo z koncertem i wystawą trwało dwie godziny, a kościół jest nieogrzewany, z nieukrywaną radością, zmarznięci, udaliśmy się do domu rekolekcyjnego na agapę.

14

 

Tam po ogrzaniu się, zjedzeniu pysznego obiadu i kawie, jeszcze przez godzinę prowadziliśmy ożywione rozmowy  na tematy ekumeniczne.

Na koniec miłego spotkania podziękowałem ks. Józefowi za gościnę i zaprosiłem go do udziału w VII Rajdzie Rowerowym   „OIKOUMENE” organizowanym przeze mnie w dniu 15 czerwca 2019 r., natomiast gospodarz zaprosił nas na dwa wydarzenia, które organizuje w swojej parafii, a szczególnie na to lipcowe – Krempniańską Paradę Historyczną.

Ks. Roman Jagiełło

 

Data i godzina

Poniedziałek, 23 May 2022
17:36:55

Ewangelia na dziśPoniedziałek 2022-05-23, Dzień powszedni

J 15,26 ? 16,4a

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że Ja wam o nich powiedziałem».

Imieniny

Dzisiaj jest: 23 Maj 2022    |    Imieniny obchodzą: Iwona, Michał, Dezyriusz