Informacje

Msze św. sprawowane są:
niedziela - godz. 10.00
święta - godz. 11.00

W dni powszednie okazjonalnie:
w zimie - godz. 16.00
w lecie - godz. 18.00

Spowiedź dla dorosłych:
I niedziela każdego miesiąca

Nabożeństwa do NMP:
w maju i w październiku:
środy, piątki, niedziele

Uroczystość patronalna:
8 września
Narodzenie NMP

Liturgia

Tydzień modlitw o jedność chrześcijan 18-25 stycznia 2013 r.

     W tym roku po raz pierwszy od 10 lat, poszerzyliśmy formułę modlitw ekumenicznych, zapraszając do naszej świątyni oprócz wiernych rzymskokatolickich, również duchownych i świeckich z Kościołów Wschodnich. W niedzielę 20 stycznia 2013 r. o godz. 11.00 na mszy św. odprawianej w intencji jedności chrześcijan, modliliśmy się z wiernymi z Kościoła Rzymskokatolickiego, natomiast w poniedziałek  21 stycznia 2013 r. o godz. 17.00 na nabożeństwie Słowa Bożego z duchownymi oraz wiernymi z Kościoła Prawosławnego i Greckokatolickiego.

       W niedzielę po  liturgii czytań, wykonanych przez lektorki naszej parafii Karolinę Kurowską i Monikę Belczyk, Ksiądz proboszcz przeczytał Ewangelię, a po niej wygłosił okolicznościowe kazanie. Oto fragmenty z tego kazania:
Zgromadzeni we wspólnej miłości i wierze  w Jezusa Chrystusa, Siostry i Bracia!
Hasło tegorocznego „Tygodnia modlitw o jedność chrześcijan” jest zaczerpnięte jak zwykle z Pisma Św., tym razem z księgi  Micheasza 6.6-8 i brzmi:      
6. Z czym stanę przed Panem i pokłonię się Bogu wysokiemu? Czy stanę przed Nim z ofiarą całopalną, z cielętami rocznymi?
7. Czy Pan się zadowoli tysiącami baranów, miriadami potoków oliwy?   Czy trzeba, bym wydał pierworodnego mego za mój występek, owoc łona mego za grzech mojej duszy?
8. Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre. I czegoż żąda Pan od ciebie, jeśli nie pełnienia sprawiedliwości, umiłowania życzliwości i pokornego obcowania z Bogiem twoim?


       Odpowiedzmy sobie na kilka pytań, które rodzą się na podstawie przeczytanego fragmentu Biblii, czyli Słowa Bożego. Przecież dla wszystkich chrześcijan to Słowa Boże są źródłem wiary i mają tak wpływać na nasze życie i kształtować normy moralne i wartości chrześcijańskie, aby były one zgodne z tym, czego Bóg od nas oczekuje. Pamiętajmy o tym, czego uczy Kościół Katolicki, że najwyższą normą moralności nie może być prawo ludzkie, bo każdy człowiek już od chwili narodzenia (z wyjątkiem Jezusa i Maryi), jest obciążony grzechem pierworodnym. Wprawdzie chrzest gładzi grzech pierworodny, ale skłonność człowieka do popełniania zła ciągle w nim pozostanie, gdyż ma wolną wolę. W historii świata nigdy nie będzie ludzi tak doskonałych, świętych i nieomylnych, jak Jezus Chrystus, bo Jego natura Boska połączyła się naturą ludzką i stał się dzięki temu Jezusem Chrystusem, Bogiem i człowiekiem. Prawo, które On ogłosił jest potwierdzeniem Prawa Bożego, czyli Dekalogu, ale jeszcze to prawo udoskonala prawem miłości bliźniego, w tym nawet wroga. To prawo jest zapisane nie tylko w Biblii, ale też w sumieniu każdego człowieka. A Kościół tylko na  uśpione czy źle uformowane sumienia  ma wpływać. Nie może natomiast deformować właściwie ukształtowanego sumienia, zakazując czegoś dobrego, np. wspólnej modlitwy ludzi wierzących z różnych Kościołów w „Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan”, jak to się niestety nieraz zdarza. A teraz, odwołując się do hasła tegorocznego tygodnia i sprowadzając je do słów najważniejszych: „Czego żąda Pan od Ciebie?”, odpowiedz sobie Siostro i Bracie w swoim sumieniu na następujące pytania:

- Czy Bóg żąda od Ciebie, abyś niszczył piękne Boże dzieło (wypracowane w Łękach Dukielskich przez 9 kolejnych lat), jakim jest wspólna modlitwa o jedność Kościoła? Na całym świecie praktykowana jest  wspólna, a nie oddzielna modlitwa, bo mamy się jednoczyć w dobrych dziełach, aby coś osiągnąć (…) Okazuje się, że z każdym rokiem w Polsce takich inicjatyw wspólnych modlitw wyznawców z różnych Kościołów  przybywa (…)
- Czy Bóg oczekuje od Ciebie i  żąda, abyś nienawidził drugiego człowieka i gardził nim? Z jakiego powodu – wyznania, poglądów politycznych, czy może dlatego, że jesteś w większości, silniejszy i dlatego uważasz, że masz rację  i patent na prawdę? Czy przez swojego Syna Jezusa Chrystusa nie uczy nas Bóg miłości, szacunku do innych ludzi i pokory? Czy w ogóle moralnie i etycznie jest odwracać się od drugiego człowieka, tym bardziej tak samo wierzącego w Boga? To właśnie wspólna wiara tym bardziej powinna nas łączyć, a nie dzielić. Pycha i zadufanie w sobie z pewnością nie otworzy Ci bram do raju, bo „Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje” (1 P 5,5)!
- Czy Bóg żąda od Ciebie, abyś sprzeniewierzył się Świętej Ewangelii i Jego Słowu wprowadzając wojny między ludzi, wzajemnie ich skłócając i dzieląc? Czyż Jezus, rodząc się w stajence, nie przyniósł całemu światu pokoju? To przecież w czasie każdej mszy św. w Imię Chrystusa przekazujemy sobie znak pokoju. Wtedy to chrześcijanin, który nie jest zdolny do wybaczenia bliźniemu, który gniewa się na niego, nie powinien tego znaku wykonywać, jeżeli chce żyć w prawdzie, a nie obłudzie, która Bogu się nie podoba. Powiem więcej; nie powinien też przystąpić do świętej komunii z Bogiem, jeśli nie żyje w komunii  z drugim człowiekiem.
- Czy Bóg żąda od Ciebie, abyś był egoistą, materialistą, zachłannym na pieniądze? Czyż raczej nie mówi, abyś podzielił się z bliźnim tym, czego on nie ma? Czytamy  w Ewangelii u św. Mateusza  następujące słowa: „Daj temu, kto  cię prosi  i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie”.
Pozostawiając Was, Bracia i Siostry z tymi refleksjami, chciałbym powrócić jeszcze raz do ostatniego zdania z dzisiejszego cytatu proroka Micheasza - Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre. I czegoż żąda Pan od ciebie, jeśli nie pełnienia sprawiedliwości, umiłowania życzliwości  i pokornego obcowania   z Bogiem twoim?    Amen.


        Formularz mszy świętej zaczerpnięty  został z mszy „O jedność chrześcijan”. Tak brzmiały słowa modlitwy, tzw. kolekty: „Wszechmogący, wieczny Boże, Ty gromadzisz rozproszonych, a zgromadzonych zachowujesz w jedności, wejrzyj na owczarnię Twego Syna i spraw łaskawie, aby wszyscy, których uświęciłeś przez chrzest święty, dawali Ci wspólne świadectwo wiary i miłości.” Po wyznaniu wiary celebrans podawał intencje modlitwy wiernych związanez odprawianą mszą św. w intencji jedności chrześcijan. Do tego również nawiązywały pieśni śpiewane na ofiarowanie i komunię świętą. Przed błogosławieństwem i rozesłaniem wiernych kapłan sprawujący Eucharystię odmówił następującą modlitwę o jedność :
Panie Jezu, który w przeddzień swojej śmierci za nas się modliłeś, ażeby wszyscy Twoi uczniowie stanowili doskonałą jedność, jak Ty w Twym Ojcu, a Twój Ojciec w Tobie, daj nam odczuwać boleśnie niewierność naszych podziałów. Dozwól nam uczciwie rozpoznać i odważnie odrzucić to, co ukrywa się w nas we wzajemnej obojętności, nieufności, a nawet wrogości. Daj wszystkim spotkać się z Tobą, ażeby z naszych serc i z naszych ust wznosiła się nieustannie Twoja modlitwa o jedność chrześcijan-taką, jakiej Ty pragniesz i środkami, których Ty chcesz. W Tobie, który Jesteś doskonałą miłością, daj nam znaleźć drogę, która prowadzi do jedności, w posłuszeństwie Twojej miłości i Twej prawdzie. Amen.  

       Dalszy ciąg modlitw w intencji jedności chrześcijan nastąpił w  poniedziałek w czasie ekumenicznego nabożeństwa Słowa Bożego. Uczestniczyli w nim: Ksiądz proboszcz Marek Gocko z Kościoła Prawosławnego w Komańczy, Ksiądz dziekan Andrzej Żuraw z Kościoła Greckokatolickiego w Komańczy wraz z Księdzem wikariuszem Krzysztofem Błażejewskim. W nabożeństwie uczestniczyli też wierni z Kościoła Prawosławnego w Zyndranowej. Duchowni wyrażali wdzięczność Księdzu proboszczowi Romanowi Jagiełło za zaproszenie na wspólne modlitwy do Kościoła  Polskokatolickiego. Dziękowali za dostrzeżenie ich problemów, związanych z faktem bycia mniejszością etniczną i religijną jako Łemkowie czy Ukraińcy. Ich wierni żyją w niewielkich diasporach, podobnie jak wierni polskokatolicy i nie jest im łatwo, bo nasze społeczeństwo jest mało tolerancyjne. Dzięki ich obecności nabożeństwo stało się bardzo uroczyste, a przede wszystkim bardzo rozśpiewane.  Otóż wszystkie trzy czytania: Iz 65,17-25, Dz 4,23-37 i J 15,9-17 kapłani ci zaśpiewali pięknymi głosami, z jakich słynie Kościół Wschodni. Zamiast kazań księża proboszczowie w swoich przemówieniach przybliżyli obecnym na nabożeństwie historię swoich Kościołów na tym terenie i zaśpiewali w  języku liturgicznym starocerkiewnym i ukraińskim modlitwy o jedność i pokój. Wyznaliśmy też wspólnie naszą wiarę odmawiając Wierzę w Boga i Modlitwę Pańską (Ojcze Nasz). 

Nabożeństwo zostało zakończone wspólnym od ołtarza udzielonym błogosławieństwem przez wszystkich duchownych. Było to potrójne błogosławieństwo, odnoszące się do Trójcy Św.  w następujących słowach:

Niech Bóg miłości, który rozdziela ją obficie, umocni nas w miłości do bliźnich. Amen.
Niech Syn, który oddał za nas swoje życie, udzieli nam łaski, abyśmy nasze życie oddawali na służbę Bogu. Amen.
Niech Duch Święty, który w nas mieszka, udzieli nam siły do pełnego oddania się w służbie bliźnich. Amen. 

Po nabożeństwie duchowni udali się na plebanię na chrześcijańską agapę.        

Data i godzina

Czwartek, 21 October 2021
03:12:13

Ewangelia na dziśCzwartek 2021-10-21, Dzień powszedni

Łk 12,49-53

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej».

Imieniny

Dzisiaj jest: 21 Październik 2021    |    Imieniny obchodzą: Urszuli, Celiny, Hilarego