Informacje

Msze św. sprawowane są:
niedziela - godz. 10.00
święta - godz. 11.00

W dni powszednie okazjonalnie:
w zimie - godz. 16.00
w lecie - godz. 18.00

Spowiedź dla dorosłych:
I niedziela każdego miesiąca

Nabożeństwa do NMP:
w maju i w październiku:
środy, piątki, niedziele

Uroczystość patronalna:
8 września
Narodzenie NMP

Liturgia

VIII Rajd Rowerowy OIKOUMENE - 18 czerwca 2022 r.

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią Covid-19 udało mi się w dniu 18 czerwca 2022 r. zorganizować kolejny już – ósmy rajd rowerowy. Od śmierci parafianina Maćka Kurowskiego (6 października 2018 r.), który zawsze uczestniczył w tych rajdach i z którym szlifowałem kondycję przejeżdżając wspólnie na rowerach setki kilometrów, rajdy te noszą jego imię.

Plakat

1.Plakat

 

      Ze względu na charakter tych rajdów, w czasie których odwiedzamy kościoły i cmentarze różnych wyznań i religii, nazwane są one „OIKOUMENE”. Kolejny powód tej nazwy to fakt, że ich uczestnicy należą do różnych kościołów, a nawet religii. Uczestniczą w nich też osoby  niewierzące pragnące poznawać dziedzictwo kulturowe swojej „małej Ojczyzny”. W tym roku w związku z 200. rocznicą urodzin Ignacego Łukasiewicza, rajd mający charakter zadania publicznego z dziedziny kultury był współfinansowany przez Gminę Dukla i nosił nazwę „… śladami Ignacego Łukasiewicza w celu uczczenia 200. rocznicy jego urodzin”. Jak zwykle start rajdu był zlokalizowany w naszej parafii, o czym informował baner przy drodze dojazdowej do parafii. Meta była zaplanowana w Skansenie Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce, gdzie uroczyście kończyliśmy rajd.

Rano, po modlitwie w świątyni o bezpieczny przebieg rajdu, udzieliłem uczestnikom błogosławieństwa i pokropiłem ich wodą święconą. Kilkanaście minut po godzinie 9.00, przy pięknej słonecznej pogodzie rozpoczęliśmy przewidzianą trasę.  

Pierwszym miejscem, które odwiedziliśmy była wieś Chorkówka, którą kupił  Ignacy Łukasiewicz wraz z folwarkiem Leśniówka w 1865 r. 

Przed budynkiem Urzędu Gminy Chorkówka

2. Chorkowka Gmina 

 

Kilka słów o patronie rajdu: Jako pierwszy na świecie wykorzystał na skalę przemysłową korzyści, jakie daje ropa naftowa. Bardzo sprawny organizator, z czasem dorobił się na ropie naftowej dużego majątku. Był również wielkim społecznikiem. Propagował zakładanie sadów, budowę dróg i mostów, szkół, szpitali itp., finansując wiele inicjatyw z własnej kieszeni, walczył z biedą i alkoholizmem w regionie, tworzył kasy zapomogowe i fundusze emerytalne. Dążył do rozwoju rodzącego się tam przemysłu naftowego, nie skupiając go całkowicie w swoich rękach, lecz namawiając i pomagając w tworzeniu również innych przedsiębiorstw. Poseł na sejm galicyjski IV kadencji (1877–1882).

Grób Ignacego Łukasiewicza

3. Grob

 

Kolejne miejsce, które odwiedziliśmy to Zręcin. Tam najpierw pomodliliśmy się na cmentarzu parafialnym przy grobowcu Ignacego Łukasiewicza i zapaliliśmy znicz, aby następnie udać się do kościoła, którego wraz ze wspólnikiem Karolem Klobassą-Zrenckim był fundatorem.

 

Uczestnicy Rajdu w kościele w Zręcinie

4. Kosciol zrecin

Epitafium w kościele w Zręcinie

5.epitafium

  

Kolejny etap rajdu to Krosno Polanka, gdzie przez cztery lata nasz patron mieszkał w dworze już dziś nieistniejącym. Na jego miejscu zbudowano na początku XX wieku pałac, przy którym się zatrzymaliśmy. Tam też zapoznano nas z historią nafciarstwa i tego miejsca.

Przed Pałacem w Polance

6.polanka

 

Rajd został zakończony w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce: zwiedzaniem Skansenu z przewodnikiem, wręczeniem medali dla wszystkich uczestników i smacznym posiłkiem w Kanadyjce (tradycyjnie jest nim bigos we wszystkich edycjach rajdu).

Bóbrka - przed kościolem parafialnym

7.bobrka kosciol

 

Skansen w Bóbrce

8.bobrka skansen

Przed pomnikiem Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce

9. bobrka lukasiewicz

Posiłek w Kanadyjce w Bóbrce

10.bobrka posilek

 

Rozdanie medali w Kanadyjce

11.bobrka medale

 

Trasa rajdu liczyła 40 km (dla uczestników z Krosna aż 80 km). W rajdzie wzięło udział 29 osób, które otrzymały okolicznościowe chusty, plakietki i medale.

Składam wielkie podziękowanie dla Gminy Dukla, która współfinansowała rajd jako zadanie publiczne z dziedziny kultury.

Więcej informacji o rajdzie jest dostępnych na portalu terazkrosno.pl (wydarzenia <Gmina Dukla> 19 czerwca 2022 r.) oraz w Telewizji Obiektyw (wiadomości z dnia 24 czerwca 2022 r.)

                Ks. Roman Jagiełło

Data i godzina

Poniedziałek, 26 Luty 2024
15:55:52

Ewangelia na dziśPoniedziałek 2024-02-26, Wielki Post

Łk 6,36-38

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

Imieniny

Dzisiaj jest: 26 Luty 2024    |    Imieniny obchodzą: Bogumił, Aleksandra, Mirosława