Informacje

Msze św. sprawowane są:
niedziela - godz. 10.00
święta - godz. 11.00

W dni powszednie okazjonalnie:
w zimie - godz. 16.00
w lecie - godz. 18.00

Spowiedź dla dorosłych:
I niedziela każdego miesiąca

Nabożeństwa do NMP:
w maju i w październiku:
środy, piątki, niedziele

Uroczystość patronalna:
8 września
Narodzenie NMP

Liturgia

Nabożeństwo ekumeniczne w intencji pokoju w Ukrainie i za poległych podczas wojny – 12 marca 2022

12 marca 2022 r. w naszej parafii zostało odprawione nabożeństwo w intencji pokoju w Ukrainie nękanej podczas barbarzyńskiej wojny wywołanej przez Federację Rosyjską w celu odebrania Ukrainie niepodległości i suwerenności. Ginie w niej dużo ludności cywilnej, są bombardowane miasta, miliony rodzimych mieszkańców Ukrainy staje się uchodźcami wojennymi. Do naszej gminy Dukla, która jest gminą przygraniczną docierają przede wszystkim uchodźcy uciekający z własnego kraju poprzez Węgry i Słowację. Później są relokowani w wielu miejscowościach południowej Polski, ale niektórzy z nich chcą pozostać tutaj. W naszej miejscowości, tak jak w pozostałych miejscowościach gminy Dukla zamieszkało kilkunastu uchodźców z Ukrainy, przede wszystkim kobiety z dziećmi. Ci ludzie potrzebują nie tylko dachu nad głową, pomocy humanitarnej, materialnej, ale też religijnej. Stąd powstał pomysł zorganizowania nabożeństwa, które wzmocni ich duchowo. Prawosławni będą mogli usłyszeć Słowo Boże w swoim języku, modlitwy, wiersze, pieśni, a nawet zaśpiewać Hymn Ukrainy na zakończenie nabożeństwa. Na nabożeństwo zaprosiliśmy sześć przypadkowo wybranych rodzin – uchodźców z terenu naszej gminy.

Scenariusz nabożeństwa

1. Scenariusz nabożeństwa

Duchowni uczestniczący w nabożeństwie

Duchowni 2022 

 

W celu głębszego przyswojenia sobie i przeżycia czytań biblijnych mówiących o pokoju, duchowni z czterech wyznań rozwijali tę myśl w swoich krótkich kazaniach. Duchowni reprezentowali cztery denominacje chrześcijańskie: JE ks. inf. Antoni Norman i ks. Bartosz Norman – Kościół Polskokatolicki, ks. Marek Gocko – Polską Autokefaliczną Cerkiew Prawosławną, ks. Andrzej Żuraw – Kościół Greckokatolicki, pastor Mirosław Harasim – Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Wszystkie czytania były w języku polskim i ukraińskim.

Ks. Bartosz Norman

3. Ks. Bartosz Norman 

Pastor Mirosław Harasim

4. Pastor Mirosław Harasim

Ks. infułat Antoni Norman

5. Ks. infułat Antoni Norman

Ks. Marek Gocko

6. Ks. Marek Gocko

Ks. Andrzej Żuraw

7. Ks. Andrzej Żuraw

Po każdym wystąpieniu duchownego zaprzyjaźnieni poeci z Podkarpacia recytowali po dwa wybrane ze swojej twórczości wiersze związane z wojną w Ukrainie.

Poeta Marek Petrykowski

8. Poeta Marek Petrykowski

Poetka Katarzyna Tercha-Frankiewicz

9. Poetka Katarzyna Tercha Frankiewicz

Poetka Agnieszka Mrozek

10. Poetka Agnieszka Mrozek

Poetka Maria Brzoza

11. Poetka Maria Brzoza

Poetka Dorota Długosz

12. Poetka Dorota Długosz

Całość wystąpień zwieńczały pieśni o podobnej tematyce, ale też religijnej śpiewane po polsku, ukraińsku i rosyjsku.

 

Pieśniarka Julia Doszna

13. Pieśniarka Julia Doszna

Pieśniarka Agnieszka Słowik-Kwiatkowska

14. Pieśniarka Agnieszka Słowik Kwiatkowska

  

Słowo Boże jako podstawowe, do którego odwoływali się duchowni, poeci, piosenkarze trafiało w ten sposób bardziej do umysłów i serc zebranych, pobudzając ich wrażliwość. Po wystąpieniach duchownych (ks. Marek Gocko przemawiał po polsku i ukraińsku), poetów i piosenkarzy ks. Bartosz Norman  w imieniu nas wszystkich zanosił do Boga modlitwy o pokój w Ukrainie, na które odpowiadaliśmy śpiewem: Wysłuchaj nas Panie. Intencją tego nabożeństwa były również modlitwy za wszystkich poległych podczas tej wojny, dlatego zaśpiewaliśmy po polsku: Dobry Jezu i Wieczny Odpoczynek, natomiast ks. Andrzej Żuraw zaśpiewał po ukraińsku Panachydę (modlitwa za zmarłych). W dalszym ciągu nabożeństwa odmówiliśmy Modlitwę Pańską (Ojcze Nasz), bo przecież wierzymy w tego samego Boga, wznosząc ręce do góry na wzór modlącego się Mojżesza z fresku w naszej świątyni. 

Modlitwa Pańska

15. Modlitwa Pańska

 

Teraz nastąpił czas na wystąpienia  gości. Głos zabrali: Pan Andrzej Bytnar – burmistrz Gminy Dukla, Pan Piotr Przytocki – prezydent miasta Krosna, w imieniu Pani poseł Joanny Frydrych – Pan Krzysztof Józefek z jej biura poselskiego w Krośnie. Mówili m.in. jak radzą sobie samorządy, organizacje pozarządowe, wolontariusze w czasie tego ogromnego kryzysu związanego z uchodźcami. 

Uczestnicy nabożeństwa

16. Uczestnicy nabożeństwa

 

Na zakończenie nabożeństwa podziękowałem wszystkim uczestnikom za ich obecność potwierdzającą wrażliwość na ludzkie nieszczęścia i dramaty, jakie rozgrywają się w Ukrainie. Podziękowałem również za wspólną modlitwę wiernych z pięciu kościołów, gdyż pomimo nieobecności duchownego z Kościoła Rzymskokatolickiego w nabożeństwie uczestniczyło kilkunastu  wiernych rzymskokatolickich. Podziękowałem za zbiórkę pieniężną na rzecz tych rodzin – uchodźców, które były obecne w kościele. Podczas nabożeństwa zebrano 2.000 zł. Ponadto JE inf. Antoni Norman – administrator diecezji krakowsko-częstochowskiej Kościoła Polskokatolickiego przekazał 3.000 zł, które dla uchodźców zostało zebrane w parafii w Bukownie. W niedzielę ta kwota powiększyła się jeszcze o 1.000 zł od naszego parafianina z Łęk Dukielskich. Bardzo serdecznie podziękowałem tym rodzinom uchodźców, które uczestniczyły w  nabożeństwie i zapowiedziałem, że w poniedziałek odwiedzę ich w domach, gdzie obecnie mieszkają i przekażę im pieniądze. Każda z sześciu rodzin otrzymała po 1.000 zł.

W Tylawie

17. W Tylawie

W Dukli

18. W Dukli

W Łękach Dukielskich

19. W Łękach Dukielskich

 

Zaprosiłem też te rodziny, aby wzięły udział  19 marca o godz. 10.00 w liturgii prawosławnej, którą sprawował będzie ks. Marek Gocko z Polskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej w naszej świątyni. Stanowi to początek duszpasterstwa dla prawosławnych z Krosna i Powiatu Krośnieńskiego na czas wojny w Ukrainie. 

Dekret

20. Dekret

 

Nabożeństwo zakończyło bardzo symboliczne wspólne błogosławieństwo duchownych, po którym zaśpiewaliśmy Suplikacje i Hymn Ukrainy.

Dekoracja ołtarza bocznego

21. Dekoracja ołtarza bocznego

 

Dziękuję Opatrzności, że pomimo dużych problemów, udało mi się zrealizować to nabożeństwo, pokazując w praktyce, iż wspólnie i ekumenicznie z różnych kościołów chrześcijanie potrafią się modlić nie tylko podczas światowego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, ale i w innych sytuacjach. A taką na pewno jest wojna w Ukrainie. Sława Ukrainie! Sława bohaterom! Wieczna pamięć poległym!

                Ks. prob. Roman Jagiełło

Data i godzina

Poniedziałek, 26 Luty 2024
15:41:55

Ewangelia na dziśPoniedziałek 2024-02-26, Wielki Post

Łk 6,36-38

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

Imieniny

Dzisiaj jest: 26 Luty 2024    |    Imieniny obchodzą: Bogumił, Aleksandra, Mirosława