Informacje

Msze św. sprawowane są:
niedziela - godz. 10.00
święta - godz. 11.00

W dni powszednie okazjonalnie:
w zimie - godz. 16.00
w lecie - godz. 18.00

Spowiedź dla dorosłych:
I niedziela każdego miesiąca

Nabożeństwa do NMP:
w maju i w październiku:
środy, piątki, niedziele

Uroczystość patronalna:
8 września
Narodzenie NMP

Liturgia

30. Finał WOŚP w naszej parafii

     

Msza św., którą odprawiłem w niedzielę 23 stycznia 2022 r. połączyła ze sobą dwa szlachetne cele: modlitwę i pomoc bliźniemu. A stało się tak dzięki temu, że modliliśmy się o jedność ludzi wierzących w Boga różnych denominacji  wyznaniowych w ramach światowego „Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan” oraz podczas mszy św. wolontariuszki zbierały datki, celem przekazania ich dla Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tegoroczne modlitwy nawiązywały do hasła „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2, 2).

Materiały na nabożeństwo ekumeniczne

1. Materiały

W wygłoszonym kazaniu nawiązałem do hasła i przypomniałem historię ekumenizmu w naszej miejscowości. Posłużyłem się fragmentem mojej książki pt. „Historia Parafii Polskokatolickiej pw. Dobrego Pasterza w Łękach Dukielskich. 1925-2015” (str. 211-212):

„Dzięki otwartości duszpasterskiej i ewangelicznej postawie nowego proboszcza w rzymskokatolickiej parafii, mogliśmy już 25 stycznia 2004 r. po raz pierwszy w naszej miejscowości wspólnie modlić się w czasie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Ustaliliśmy z Ks. Alojzym Szwedem, że inicjacja tych modlitw nastąpi w jego parafii, a ja wygłoszę kazanie. W kolejnym zaś roku gospodarzem tego wydarzenia będzie nasza parafia, on natomiast wygłosi Słowo Boże. I tak to odbywało się przez kolejnych dziewięć lat, tzn. do końca jego pracy kapłańskiej w Łękach. Moje pierwsze kazanie, wygłoszone podczas mszy ekumenicznej w parafii pw. Serca PJ w Łękach Dukielskich, zostało zamieszczone w ich gazetce parafialnej „Powołanie”. W Kronice Parafialnej zapisałem znamienne zdanie: Jedna z moich parafianek obecna na tej mszy miała łzy w oczach, że doczekała takiej chwili. Pamiętała bowiem, ile zła było między mieszkańcami wsi, tylko dlatego, że należeli do różnych wyznań.

 

Z biegiem czasu formuła modlitw zmieniła się z mszy na nabożeństwa Słowa Bożego, aby mogli w niej uczestniczyć duchowni i osoby świeckie także z innych kościołów, oprócz Rzymskokatolickiego: Prawosławnego, Greckokatolickiego, Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego. Nabożeństwa ekumeniczne przez wiele lat odbywały się przede wszystkim w naszej parafii, ale zorganizował takie nabożeństwo również ks. proboszcz Józef Obłój w swojej parafii rzymskokatolickiej w Desznicy oraz ks. proboszcz Marek Gocko w parafii prawosławnej w Zyndranowej. W ubiegłym roku miał nas gościć w Olchowcu w parafii greckokatolickiej ks. proboszcz Andrzej Żuraw, ale ze względu na pandemię nabożeństwo zostało odwołane, podobnie, jak i w tym roku. Aby mimo to nie zaprzestać kontynuowania Bożego dzieła, połączyłem te modlitwy ze zbiórką na WOŚP. Wzory modlitwy powszechnej zaczerpnąłem z Materiałów przysłanych przez Polską Radę Ekumeniczną, wybierając po dwie modlitwy z kilku kościołów: Rzymskokatolickiego, Polskokatolickiego, Prawosławnego, a także z Kościołów ewangelickich.

W trakcie mszy św.

2. W trakcie mszy św 

Wzorem lat ubiegłych wcześniej poinformowałem parafian o zbiórce i wybrałem dwie wolontariuszki do zebrania datków, zamiast tradycyjnej tacy. Zebrani na mszy wierni polsko- i rzymskokatolicy nie zawiedli, rzucając hojne datki do koszyczka wiedząc, że te ofiary są przeznaczone na społecznie użyteczny cel – w tym roku na diagnostykę okulistyczną  dla dzieci. Po mszy św. zebrane pieniądze zostały przeliczone przez wolontariuszki, które napisały także protokół. Do tej kwoty dodałem jeszcze kilkadziesiąt złotych z licytacji przedmiotów rzeźbionych w drewnie przez Marka Szajnę, a przekazanych przez niego na wsparcie zbiórki na WOŚP. 

Liczenie datków na WOŚP

3. Liczenie datków na WOŚP

Zbiórkę w kościele powiększy moja zbiórka urodzinowa na fb, która wyniosła w tym roku  2966,00 zł.

Po mszy Kamil Wątor wystąpił grając i śpiewając, aby tradycji stało się zadość i żeby zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

 

Kamil Wątor

4. Kamil Wątor

  

Bóg zapłać wszystkim osobom obecnym na mszy świętej za modlitwę o jedność chrześcijan i wsparcie swoimi datkami wielkiego dzieła, jakim jest od trzydziestu lat Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

ks. prob. Roman Jagiełło

Data i godzina

Poniedziałek, 26 Luty 2024
16:26:32

Ewangelia na dziśPoniedziałek 2024-02-26, Wielki Post

Łk 6,36-38

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

Imieniny

Dzisiaj jest: 26 Luty 2024    |    Imieniny obchodzą: Bogumił, Aleksandra, Mirosława