Informacje

Msze św. sprawowane są:
niedziela - godz. 10.00
święta - godz. 11.00

W dni powszednie okazjonalnie:
w zimie - godz. 16.00
w lecie - godz. 18.00

Spowiedź dla dorosłych:
I niedziela każdego miesiąca

Nabożeństwa do NMP:
w maju i w październiku:
środy, piątki, niedziele

Uroczystość patronalna:
8 września
Narodzenie NMP

Liturgia

Uroczystości patronalne w naszej parafii 9 września 2017 r.

   Główne uroczystości patronalne w naszej parafii odbyły się w tym roku 9 września 2017 r. Jak corocznie w dniu 8 września, w dniu Narodzin MB, o godz. 18.00 odprawiłem mszę św., aby uczcić ten ważny dla nas dzień, który w naszej parafii stanowi właściwą uroczystość patronalną. Główne uroczystości przenieśliśmy natomiast na dzień następny, czyli na sobotę 9 września na godz. 11.00, aby w mszy św. mogli uczestniczyć kapłani z dekanatu podkarpackiego oraz ks. kaznodzieja z Lubelszczyzny – dziekan dr Mieczysław Piątek. Mszy św. przewodniczył jako główny celebrans – ks. proboszcz Jerzy Uchman z Jaćmierza, który przed 37 laty przyjął u nas święcenia kapłańskie. Dla ks. Jerzego, który przekazał do Izby Pamięci cały swój strój kapłański, jak również komżę i stułę, które wówczas otrzymał od naszej parafii, stanowi to sentymentalną historię.

  

   Na początku mszy św. główny celebrans ubrany w ornat Maryjny, będący pamiątką jubileuszu  75-lecia powstania parafii, przeprowadził na podstawie Rytuału, spowiedź dla dorosłych.

       Pierwsze czytanie z Księgi Micheasza  przeczytał ks. dziekan Andrzej Pastuszek, psalm zaśpiewała absolwentka Szkoły Muzycznej – Karolina Kasprzyk, drugie czytanie z Listu do Hebrajczyków – ks. prob. Jerzy Uchman, Ewangelię św. Mateusza – ks. dziekan Mieczysław Piątek, który następnie wygłosił  kazanie.

       Kaznodzieja przedstawił najpierw rys historyczny, przypominając datę odprawienia pierwszej mszy św. w języku polskim w Łękach Dukielskich. Tak to zostało odnotowane w Kronice Parafialnej (s. 7): „Pierwsza msza św. w języku polskim wg obrządku Kościoła Narodowego w Łękach była odprawiona latem 1925 r. przy ołtarzu polowym k. domu, w którym mieściło się dawne Kółko Rolnicze. Nabożeństwo to odprawił przybyły z Bażanówki ks. Apolinary Filarski, który później 8 września 1925 r., w Uroczystość Narodzenia NMP (Matki Boskiej Siewnej) odprawił uroczystą mszę św. w prowizorycznie urządzonej kaplicy. Odtąd oficjalnie datuje się powstanie tutejszej parafii”. Gwoli ścisłości trzeba zaznaczyć, że w tej mszy uczestniczyło około 1000 osób (por. Ks. Szczepan Włodarski, Historia Kościoła Polskokatolickiego, Wydawnictwo Literatury Religijnej, Warszawa 1964, s. 216).

       Kaznodzieja odwołał się również do innej daty historycznej, przypominając, że w tym roku obchodzimy 120. rocznicę zorganizowania Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA i Kanadzie. Życzył wszystkim zebranym wytrwałości, aby jako jedna z najstarszych parafii Kościoła Polskokatolickiego dawała innym przykład wierności Bogu i Kościołowi. Kaznodzieja podał następnie wzór do naśladowania – Matkę Najświętszą. Ona zawsze i z pełnym oddaniem służyła Bogu i człowiekowi. Życzył nam, aby za Jej pośrednictwem Bóg darzył nas swoimi łaskami i nam błogosławił. Wyraził również podziękowanie za zaproszenie go do naszej parafii na uroczystość patronalną.

       Z tego względu, że msza była celebrowana ku czci Matki Najświętszej w dniu Jej urodzin, zgodnie z tradycją polską, główny celebrans ks. Jerzy Uchman poświęcił ziarno przeznaczone do siewu, które przynieśli wierni oraz plon ustawiony przed ołtarzem bocznym MB. Pobłogosławił także bandurzak (upieczony przez parafiankę Alinę Kasprzyk) i chleb, przyniesione do ołtarza przez panie z KGW z Łęk D. i Bażanówki.

       Jak jest to w zwyczaju, w czasie święta patronalnego,  po mszy św. nastąpiło wystawienie NS, przed którym ks. Andrzej Pastuszek odmówił litanię do Matki Bożej, a następnie przy wtórze pieśni eucharystycznej, ruszyła procesja wokół kościoła.    

       Po procesji w świątyni odśpiewaliśmy Hymn „Ciebie Boga wysławiamy”. Po nim kapłan udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Na zakończenie uroczystości podziękowałem kapłanom i świeckim za udział w uroczystości, zapraszając  ich na poczęstunek – kapłanów na plebanię, wiernych na ogród plebański, gdzie parafianie przygotowali dla wszystkich  poczęstunek połączony z zabawą. Bardzo się ucieszyliśmy, że przyjechali do nas licznie parafianie z Bażanówki, w tym panie z Koła Gospodyń Wiejskich w strojach ludowych. Po mnie zabrali jeszcze głos: ks. Jerzy Uchman z Jaćmierza i ks. Mieczysław Piątek z Majdanu Nepryskiego, dziękując za zaproszenie  na naszą uroczystość. Ks. Mieczysław pochwalił chór za piękny śpiew, szczególnie za odśpiewanie z wielkim przejęciem Hymnu naszego Kościoła, który u nas zawsze śpiewany jest w całości (wszystkie zwrotki) i przez wszystkich wiernych.   

       Bóg zapłać wszystkim uczestnikom uroczystości patronalnej w Parafii Polskokatolickiej w Łękach Dukielskich!

ks. Roman Jagiełło

Data i godzina

Czwartek, 21 October 2021
03:03:29

Ewangelia na dziśCzwartek 2021-10-21, Dzień powszedni

Łk 12,49-53

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej».

Imieniny

Dzisiaj jest: 21 Październik 2021    |    Imieniny obchodzą: Urszuli, Celiny, Hilarego