Informacje

Msze św. sprawowane są:
niedziela - godz. 10.00
święta - godz. 11.00

W dni powszednie okazjonalnie:
w zimie - godz. 16.00
w lecie - godz. 18.00

Spowiedź dla dorosłych:
I niedziela każdego miesiąca

Nabożeństwa do NMP:
w maju i w październiku:
środy, piątki, niedziele

Uroczystość patronalna:
8 września
Narodzenie NMP

Liturgia

Udział parafii w III Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego

       Parafia nasza od wielu lat realizuje  działania w dziedzinie kultury, aby zachować dziedzictwo historyczne i kulturowe Kościoła Polskokatolickiego. Najważniejsze zrealizowane projekty w tej materii to utworzenie Izby Pamięci i nazwanie jej imieniem organizatora Kościoła Narodowego – Bpa Franciszka Hodura. To również umieszczenie postaci Bpa F. Hodura w jednym z witraży w kościele. Niewątpliwie do zachowania dziedzictwa historycznego parafii przyczyniło się napisanie przeze mnie książki o 90-letniej jej historii. Nasze działania w sferze kultury zostały dostrzeżone i docenione, dlatego zostaliśmy zaproszeni do udziału w III Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego.

Biuletyn informacyjny

       Następnie wypełniliśmy i odesłaliśmy kartę uczestnictwa, w której opisaliśmy nasze dotychczasowe działania w dziedzinie zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego naszego Kościoła. Te informacje zostały opublikowane w przygotowanej na dzień Kongresu specjalnej broszurze, prezentującej wszystkich uczestników. Zgłosiliśmy również udział pięciu przedstawicieli z naszej parafii w Kongresie oraz chęć zorganizowania stoiska o naszym Kościele.

       O godzinie 8.00 zgłosiliśmy w recepcji Kongresu swoje przybycie i przygotowaliśmy własne stanowisko, które było jednym z największych.

       Po zorganizowaniu stoiska uczestniczyłem w obradach Kongresu. Szczególnie cenne były wykłady, chociaż prezentacje i wystąpienia też były interesujące i wartościowe. Tą część zakończyła dyskusja panelowa na temat roli organizacji pozarządowych w podtrzymywaniu i ratowaniu dziedzictwa historycznego i kulturowego „małych Ojczyzn”, w której zabrałem głos podkreślając, że parafia nasza od wielu lat bardzo skutecznie działa w tym obszarze. Problemem u nas nie jest, jak w większości stowarzyszeń, pozyskiwanie „kapitału ludzkiego”, który chciałby angażować się w tę działalność non profit, a więc społecznie. Rada Parafialna, która ma w Kościele Polskokatolickim osobowość prawną, nadaną jej przez Synod, czuje się odpowiedzialna za funkcjonowanie parafii i zachowanie jej dziedzictwa kulturowego. Problemem dla nas, jako niewielkiej wspólnoty liczącej kilkadziesiąt osób, stanowi natomiast pozyskiwanie środków finansowych na te cele. Wystosowałem apel, aby państwo w sposób stały dotowało w jakiejś mierze wszystkie małe stowarzyszenia działające na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego „małych Ojczyzn”. 

       Po przerwie nastąpiła prezentacja dorobku i form działalności Uczestników Kongresu.

       Do naszego stoiska podchodziło wiele osób zainteresowanych Kościołem Polskokatolickim, a niektóre z nich otrzymały ode mnie książkę o historii naszej parafii. Kilka osób, szczególnie zainteresowanych historią, wykazało chęć odwiedzenia naszej Izby Pamięci.

Pan Tomasz Kocur Malec – Prezes Fundacji AntySchematy 2 z Tarnowa (z lewej), Pan Zbigniew Josef Tobiasiewicz – Centrum Historii Polskich Żydów w Dynowie (z prawej)

       Część naszego stoiska, gdzie eksponowaliśmy Kronikę Parafii, pokazała TVP 3 Rzeszów w  Aktualnościach w tym samym dniu. Największą furorę zrobiła właśnie Kronika Parafialna, a Pani Barbara Chmura – Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Rzeszowie stwierdziła, że taki „skarb” bezwzględnie należy poddać digitalizacji (ucyfrowieniu), której jej placówka mogłaby się podjąć.

      Oto kilka zdjęć z osobami, które otrzymały ode mnie książkę:

Pan Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Pani dr hab. Elżbieta Rączy – Zastępca Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego

Pani Kinga Bielec – Przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego

Ks. Roman Jagiełło

Data i godzina

Piątek, 22 Luty 2019
02:17:39

Ewangelia na dziśPiątek 2019-02-22, Święto Katedry Św. Piotra Apostoła

Mt 16,13-19

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

Imieniny

Dzisiaj jest: 22 Luty 2019    |    Imieniny obchodzą: Marta, Małgorzata, Piotr