Informacje

Msze św. sprawowane są:
niedziela - godz. 10.00
święta - godz. 11.00

W dni powszednie okazjonalnie:
w zimie - godz. 16.00
w lecie - godz. 18.00

Spowiedź dla dorosłych:
I niedziela każdego miesiąca

Nabożeństwa do NMP:
w maju i w październiku:
środy, piątki, niedziele

Uroczystość patronalna:
8 września
Narodzenie NMP

Liturgia

Poświęcenie epitafium ku pamięci Ks. Dziekana Ryszarda Rawickiego

      W dniu 2 kwietnia 2017 r. w V Niedzielę Wielkiego Postu  w Sanoku w parafii pw. „MB Różańcowej” miało miejsce poświęcenie tablicy – epitafium ku czci Ks. Dziekana Ryszarda Rawickiego, który 55 lat temu zorganizował tę parafię, przystosowując na potrzeby kultu religijnego budynek dawnej szkoły.

       Ksiądz Dziekan odszedł do Domu Pana 23 grudnia 2016 r. Wdzięczni parafianie postanowili, że ufundują tablicę upamiętniającą swojego proboszcza, a jej poświęcenie zaplanowano w przededniu imienin i urodzin Księdza. Ksiądz Dziekan zawsze z radością oczekiwał co roku swojego święta patronalnego.

       Zamówiono też mszę św. w Jego intencji, którą sprawował o godz. 10.30 obecny proboszcz w sanockiej wspólnocie – Ks. Andrzej Pastuszek z Bażanówki w koncelebrze z Ks. proboszczem Romanem Jagiełło z Łęk Dukielskich. W poświęceniu uczestniczył również Ks. proboszcz Jerzy Uchman z Jaćmierza. Tablicę poświęcili odmawiając odpowiednie modlitwy z Rytuału wszyscy kapłani, a odsłoniła ją Pani Ewa Orzechowska, która wspomagała Ks. Dziekana w Jego duszpasterstwie w Sanoku od początku istnienia tej parafii.

       W mszy św., oprócz licznie przybyłych parafian z Sanoka, wzięli również udział wierni z Bażanówki, Jaćmierza i Łęk Dukielskich, a także uczestniczył siostrzeniec zmarłego Księdza Dziekana – Pan Ryszard Kornel z Baborowa, którego autorstwa jest większość zdjęć z tej uroczystości.

       Dzięki staraniom Pani Ewy, w miejscu pochowania Księdza Dziekana na cmentarzu polskokatolickim w Bażanówce, został wykonany pomnik marmurowy, który został poświęcony przez kapłanów z dekanatu w tym samym dniu o godz. 17.00.

       Nazajutrz Pani Ewa i Pan Ryszard na zaproszenie Ks. Romana Jagiełło przyjechali do parafii w Łękach Dukielskich. W Księdze Pamiątkowej Izby Pamięci pozostawili następujące wpisy:

W dniu 3 kwietnia, w którym Ksiądz Dziekan Ryszard Rawicki obchodziłby imieniny i urodziny, odwiedziłam Łęki Dukielskie. Przekazałam po Księdzu Dziekanie strój kapłański, szaty liturgiczne oraz Posłannictwa, pisma Kościoła Polskokatolickiego z lat 50-tych i 60-tych ubiegłego wieku, które powiększyły eksponaty w Izbie Pamięci. Jestem pod miłym wrażeniem tak bogatego i ciekawego urządzenia pamiątek o naszym Kościele.”

Parafianka polskokatolicka Ewa Orzechowska z Sanoka

„W dniu imienin otrzymałem piękny prezent, książkę, napisaną przez Ks. proboszcza Romana Jagiełło. Serdeczne podziękowania Ks. Romanowi za utworzenie Izby Pamięci imieniem Ks. Bpa Franciszka Hodura, w której są zgromadzone pamiątki mego kochanego Wuja Ks. Dziekana Ryszarda Rawickiego. Jestem dumny i szczęśliwy z tego powodu.”

Ryszard Kornel z Baborowa

Ornat i ubiór kapłański Księdza Dziekana Ryszarda Rawickiego

Portret Bpa F. Hodura i kielich PNKK z USA – własność Ks. Dziekana R. Rawickiego

Miesięczniki Kościelne i Posłannictwa Kościoła Polskokatolickiego – przekazane przez Panią Ewę Orzechowską

       W zakładce Galeria zamieszczone są wszystkie zdjęcia z tego wydarzenia.

Ks. Roman Jagiełło

Data i godzina

Piątek, 22 Luty 2019
00:37:31

Ewangelia na dziśPiątek 2019-02-22, Święto Katedry Św. Piotra Apostoła

Mt 16,13-19

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

Imieniny

Dzisiaj jest: 22 Luty 2019    |    Imieniny obchodzą: Marta, Małgorzata, Piotr