Informacje

Msze św. sprawowane są:
niedziela - godz. 10.00
święta - godz. 11.00

W dni powszednie okazjonalnie:
w zimie - godz. 16.00
w lecie - godz. 18.00

Spowiedź dla dorosłych:
I niedziela każdego miesiąca

Nabożeństwa do NMP:
w maju i w październiku:
środy, piątki, niedziele

Uroczystość patronalna:
8 września
Narodzenie NMP

Liturgia

Nabożeństwo sprawowane w naszej parafii w czasie światowego „Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan” w dniu 20 stycznia 2017 r.

       Początki modlitw o jedność chrześcijan sięgają XVIII wieku, a ściślej precyzując 1740 roku, gdy w Szkocji spotykamy się z ruchami charyzmatycznymi, mającymi powiązania z Kościołami Ameryki Północnej, których przesłanie odnowy zawiera modlitwy za inne Kościoły i z innymi Kościołami. Właściwej dynamiki te modlitwy nabierają jednak dopiero od 1964 roku, gdy II Sobór Watykański w „Dekrecie o ekumenizmie” podkreśla fakt, że modlitwa jest duszą ruchu ekumenicznego i w ten sposób zachęca do obchodzenia „Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan”.  W Łękach Dukielskich takie modlitwy odbywają się już od 14 lat. Tegoroczne hasło modlitw brzmiało: Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas”.

       W naszej parafii w tym roku modlitwy dotyczyły nie tylko chrześcijan, lecz także Żydów, gdyż podobnie jak rok temu, wzięliśmy aktywny udział w Obchodach  Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu, co zostało zobrazowane na plakacie zapraszającym do udziału w nabożeństwie.

       Taka formuła nabożeństwa była dla mnie dużym wyzwaniem, gdyż specjalnie w tym celu zaplanowałem przygotowanie montażu słowno-muzycznego pt. „Aby wszyscy byli jedno”, stanowiącego integralną część nabożeństwa oraz wystawy pt. „Ekumenizm nas łączy” (dotyczącą również Żydów).

              Nabożeństwo prowadzone było na podstawie materiałów przysłanych przez Radę ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej. Zostały one przygotowane przez chrześcijan z Niemiec, chcących uczcić 500-lecie Reformacji, które to właśnie przypada na rok 2017. W sposób szczególny zaakcentowano dwie sprawy: celebrację miłości i łaski Bożej, odzwierciadlające główną troskę Kościołów wyrosłych z Reformacji Marcina Lutra i podkreślenie bólu spowodowanego późniejszymi podziałami, otwarcie ukazując i nazywając winę i dając sposobność wykonania kroków w stronę pojednania. Ostatecznie to adhortacja apostolska papieża Franciszka z 2013 r. zatytułowana Evangelii gaudium (Radość Ewangelii), w której został użyty cytat: „Miłość Chrystusa przynagla nas”, dostarczyła tematu na ten rok. W nawiązaniu do tego biblijnego wersetu (2 Kor 5,14), rozpatrywanego w kontekście całego piątego rozdziału II Listu do Koryntian, niemiecka komisja sformułowała temat na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2017 r.

       Na początku nabożeństwa powitałem wszystkich jego uczestników następującymi słowami:                                                          

       Pochwalony Jezus Chrystus!

       Witam serdecznie w wierze i miłości Bożej uczestników tego ekumenicznego nabożeństwa. Pierwsze takie wspólne modlitwy zostały zapoczątkowane przeze mnie i ówczesnego Ks. prob. Alojzego Szweda z parafii rzymskokatolickiej w Łękach Dukielskich 25 stycznia 2004 r., oczywiście w czasie światowego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Od tamtej pory minęło 14 lat i należy się cieszyć, że to Boże dzieło nie upadło, ale wprost przeciwnie, mimo wielu trudności, rozkwita i gromadzi coraz większą liczbę autentycznych chrześcijan, zarówno duchownych, jak i świeckich, którzy pragną gromadząc się na wspólnej modlitwie, realizować testament Chrystusa z Wieczernika „Ojcze spraw, aby wszyscy byli jedno”. Hasło tegorocznych modlitw brzmi: „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas” i jest wzięte z II Listu św. Pawła do Koryntian (5, 14-20). Nie będę go omawiał, gdyż uczynią to duchowni z trzech Kościołów w swoich krótkich homiliach po Ewangelii. W tym roku te modlitwy dotyczyć też będą Żydów, gdyż parafia nasza, podobnie jak w ubiegłym roku, aktywnie włączyła się w Podkarpackie – już IX – Obchody Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

       Z prawdziwą przyjemnością i radością witam jako gospodarz, razem z moimi parafianami, wszystkich znamienitych gości, którzy wspólnie z nami – polskokatolikami, jako siostrami i braćmi w jednej wierze w Boga, pragną się dzisiaj modlić. Witam czcigodnych braci w posłudze kapłańskiej: Ks. dziekana Andrzeja Żurawa z Kościoła greckokatolickiego w Komańczy, Ks. prob. Józefa Obłója z Kościoła rzymskokatolickiego z Desznicy, Brata pastora Mirosława Harasima z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego z Wojaszówki oraz księży:  Józefa Brzostowskiego – dziennikarza TVP3 Rzeszów i Pawła Kowala z Radia FARA z Krosna. Witam  samorządowców z Krosna, Jedlicza, Miejsca Piastowego, Dukli, radnych gminy Dukla na czele z przewodniczącym Rady, dyrektorów GOK-ów z Dukli i Nowego Żmigrodu. Witam prezesów Stowarzyszeń lub członków zarządu: ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, Sztetl Dukla, LGD Kraina Nafty z Miejsca Piastowego, Miłośników Krempnej i Okolic, Stowarzyszenia Miłośników  Nowego Żmigrodu, Stowarzyszenia – Troska o Twoją Przyszłość z Potoka, Krośnieńskiego Towarzystwa Cyklistów, Fundacji Antyschematy2 z Tarnowa, nauczycieli emerytowanych i czynnych zawodowo z Łęk Dukielskich, Dukli, Jedlicza, Szebni. Witam dziennikarzy z TVP3 Rzeszów, Radia Fara, Nowego Podkarpacia, DPS z Dukli. Witam wszystkich gości z różnych miejscowości, a przede wszystkim mieszkańców Łęk Dukielskich, gdyż dzięki Wam te modlitwy mogą się odbywać już kilkanaście lat. Na koniec witam bardzo serdecznie wspaniały Zespół Moria z Jedlicza, który po nabożeństwie przedstawi spektakl słowno-muzyczny Aby wszyscy byli jedno”, stanowiący integralną część dzisiejszego nabożeństwa.

       Liturgia Słowa Bożego była czytana w języku starocerkiewno-słowiańskim i polskim. Novum w tym nabożeństwie stanowiło wyznanie naszych grzechów, symbolizowanych przez kamienie, z których zbudowaliśmy przed stajenką betlejemską mur odgradzający nas od Boga i ludzi. Później, po kazaniach duchownych i następującej modlitwie: „Łaskawy Boże i Ojcze w niebie, usłyszeliśmy Twoje słowo mówiące o tym, że pojednałeś nas ze sobą przez Swojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Mocą Ducha Świętego przemień nasze kamienne serca. Pomóż nam stać się sługami pojednania i ulecz podziały między naszymi Kościołami, abyśmy mogli lepiej służyć jako narzędzia Twojego pokoju w świecie. Amen” – z muru ułożony został krzyż.

       Po ułożeniu przed stajenką krzyża z naszych grzechów duchowni i pozostali uczestnicy nabożeństwa  podali sobie dłonie i przekazali pokój Chrystusowy. Po tym wymownym geście łączącym nas w imię Chrystusa nastąpiły modlitwy wstawiennicze, na które wierni odpowiadali słowami: „Wysłuchaj nas, Panie”. Później odmówiliśmy Modlitwę Pańską, która jeszcze bardziej nas połączyła. Zakończeniem nabożeństwa było wspólne, udzielone przez wszystkich duchownych, błogosławieństwo.

       Po nabożeństwie rozpoczął się spektakl słowno-muzyczny, do którego wysłuchania uczestnicy nabożeństwa zostali zaproszeni tymi słowami:            

       Szczęść Boże!

       Nazywam się Jacek Jurczak i jestem założycielem zespołu Moria, który obecnie przed Państwem zaprezentuje spektakl słowno-muzyczny „Aby wszyscy byli jedno”, opracowany przez Ks. Romana, naszego dzisiejszego gospodarza.

       Tytuł nawiązuje do słów modlitwy arcykapłańskiej Chrystusa „Ojcze spraw, aby wszyscy byli jedno”. Narracje zaczerpnięte zostały z kilku książek oraz listu biskupów polskich na temat tolerancji. Autorami wierszy są księża z Kościoła Polskokatolickiego: Ks. Waldemar Kraus, Ks. Bogusław Wołyński, Ks. Marian Kosiński, a także osoby świeckie – poetki: Maria Brzoza – z tej parafii i Bronisława Betlej z Jedlicza. Podstawowe źródło narracji stanowi książka Grzegorza Polaka „Nieznane oblicze pontyfikatu”, ukazująca relacje Jana Pawła II, największego ekumenisty w dziejach Kościoła Powszechnego, z „braćmi odłączonymi” z Kościołów chrześcijańskich i ze „starszymi braćmi w wierze”  – Żydami.

       Życzę głębokich przeżyć artystycznych i religijnych.

       I zaczął się niezwykły spektakl! Zaśpiewane pieśni to wiersze Bronisławy Betlej, zaaranżowane muzycznie przez założyciela zespołu Moria – Jacka Jurczaka. Bronisława Betlej to niedoceniana poetka z Jedlicza, która napisała przeszło 25 tysięcy wierszy i wydała kilkanaście tomików swej poezji. Dwa z tych tomików przekazała do Izby Pamięci. Słuchacze byli oczarowani występem zespołu do tego stopnia, że po każdej pieśni rozlegały się w kościele  oklaski.

       W spektaklu wzięła również udział Joanna Sarnecka  ze Stowarzyszenia Sztetl Dukla, czytając narracje żydowskie, po których  zaśpiewano pieśń o pokoju w języku hebrajskim – Hevenu Shalom Alechem.

       W czasie śpiewu uczestnicy nabożeństwa trzymali się za wzniesione w górę ręce. Tym radosnym i miłym akcentem zakończone zostało nabożeństwo. Wszystkim jego uczestnikom wyraziłem podziękowanie w słowach:

       Ta cudowna pieśń o pokoju śpiewana w języku hebrajskim, jakim się posługiwał Jezus Chrystus założyciel Kościoła, przeniosła nas w czasy, kiedy nie było jeszcze podziałów i Kościół  zbudowany na Apostołach był jeden, święty i powszechny. Teraz po 20-tu wiekach, na nas, jako chrześcijanach spoczywa obowiązek, aby modlić się o powrót Kościoła do źródła czyli Boga. Stąd dzisiejsze hasło modlitw, trzeba najpierw pojednać się z Bogiem, aby później móc pojednać się z drugim człowiekiem z innego wyznania czy religii. Dziękuję serdecznie wszystkim uczestnikom nabożeństwa, zarówno duchownym, jak i świeckim. Szczególne podziękowanie kieruję pod adresem Zespołu Moria i współpracującej z nim  Joannie Sarneckiej ze Stowarzyszenia Sztetl Dukla, za wielki trud związany z przygotowaniem spektaklu. Oprócz dobrego słowa jako podziękowania, pragnę im też przekazać trzy tomiki poezji Marii Brzozy. Zachęcam do obejrzenia w kościele wystawy „Ekumenizm nas łączy”, gdzie są zgromadzone w większości moje zbiory dotyczące  różnych Kościołów oraz religii Mojżeszowej. Po obejrzeniu wystawy, duchownych zapraszam na posiłek na plebanię, a pozostałych miłych gości moi parafianie zapraszają do Izby Pamięci na ciepły napój oraz ciasto. W Izbie Pamięci można obejrzeć kolejne ekumeniczne eksponaty, w tym Medal Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. A teraz głos oddaję założycielowi Zespołu Moria.

       Pan Jacek w krótkich słowach wyraził radość, że dane mu było wystąpić wspólnie z zespołem Moria  w czasie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w naszej parafii. Przedstawił też imiennie cały zespół i zapewnił, że zawsze do nas, gdy go zaprosimy, będzie przyjeżdżał.

       Staropolska kolęda „Bóg się rodzi” w akompaniamencie skrzypiec zakończyła nabożeństwo.

Ks. Roman Jagiełło

Data i godzina

Czwartek, 21 October 2021
04:07:07

Ewangelia na dziśCzwartek 2021-10-21, Dzień powszedni

Łk 12,49-53

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej».

Imieniny

Dzisiaj jest: 21 Październik 2021    |    Imieniny obchodzą: Urszuli, Celiny, Hilarego