Informacje

Msze św. sprawowane są:
niedziela - godz. 10.00
święta - godz. 11.00

W dni powszednie okazjonalnie:
w zimie - godz. 16.00
w lecie - godz. 18.00

Spowiedź dla dorosłych:
I niedziela każdego miesiąca

Nabożeństwa do NMP:
w maju i w październiku:
środy, piątki, niedziele

Uroczystość patronalna:
8 września
Narodzenie NMP

Liturgia

Artykuły

Ostatnie pożegnanie Księdza dziekana Ryszarda Rawickiego

n

 

   W dniu 29 grudnia 2016 r. w Parafii pw. MB Różańcowej w Sanoku odbył się pogrzeb organizatora tej wspólnoty – Księdza dziekana Ryszarda Rawickiego. Urodzony 4 kwietnia 1934 r., do Kościoła Polskokatolickiego został przyjęty w 1955 r. przez Biskupa Maksymiliana Rodego, który  udzielił mu święceń kapłańskich 10 października 1959 r. Pracował w kilku parafiach, m.in. w Długim Kącie, Bolesławiu, ale większość swego posługiwania kapłańskiego zrealizował w Sanoku. Był pierwszym, a zarazem jedynym dotychczas proboszczem, który posługiwał tej wspólnocie aż do chwili śmierci. Ta przyszła do niego niespodziewanie 23 grudnia 2016 r.  Modlitwy przy ciele zmarłego i różaniec odprawiono 27 grudnia w Sanoku, następnie ciało odwieziono do Rzeszowa, gdzie zostało poddane kremacji (zgodnie z wolą zmarłego). W dniu 29 grudnia w kościele parafialnym w Sanoku przy urnie z prochami ordynariusz diecezji krakowsko-częstochowskiej – Ksiądz infułat Antoni Norman odprawił mszę żałobną i wygłosił kazanie, w którym ukazał sylwetkę śp. dziekana Ryszarda Rawickiego jako dobrego kapłana, zasłużonego dla Kościoła, a przede wszystkim dla sanockiej wspólnoty. Mszę wspólnie z ordynariuszem koncelebrowali kapłani z dekanatu podkarpackiego: Ks. prob. Jerzy Uchman z Jaćmierza, Ks. prob. Roman Jagiełło z Łęk Dukielskich, Ks. prob. Andrzej Pastuszek z Bażanówki oraz spoza dekanatu: Ks. dziekan inf. Aleksander Bielec z Tarłowa i Osówki, a także Ks. dziekan dr Mieczysław Piątek z Majdanu Nepryskiego. Razem z kapłanami przy ołtarzu w liturgii wziął udział Ks. diakon Bartosz Norman z Bukowna. W pogrzebie uczestniczył też Ks. mitrat Jan Antonowicz z Sanoka z parafii prawosławnej, który wygłaszając na końcu mszy św. mowę pożegnalną powiedział, że nie wyobrażał sobie, żeby dzisiaj tutaj miało go nie być, gdyż ze zmarłym przez wiele lat utrzymywał przyjazne relacje. Po mszy św. wygłosił mowę pożegnalną Ks. Jerzy Uchman, gdyż najdłużej z kapłanów znał zmarłego. Odprawił on też egzekwie nad urną. W kościele dobre słowa o zmarłym wygłosił też Ks. dr Mieczysław Piątek, wspominając jego pracę kapłańską w parafii w Długim Kącie, którą obecnie obsługuje duszpastersko po śmierci poprzedniego proboszcza. Dalsza część pogrzebu, którą poprowadził Ks. Jerzy Uchman, miała miejsce na cmentarzu polskokatolickim w Bażanówce. Na zakończenie pogrzebu, przemówił i pożegnał zmarłego Ks. Roman Jagiełło, dziękując w imieniu parafian z Łęk Dukielskich za wszelkie dobro, jakie uczynił dla tej wspólnoty Ksiądz dziekan. Nasi parafianie dali piękne świadectwo uznania dla zmarłego kapłana, nie tylko licznie uczestnicząc w pogrzebie (17 osób), ale też śpiewając nad mogiłą Hymn naszego Kościoła, na co zmarły w pełni sobie zasłużył, całe życie kapłańskie wiernie i z oddaniem pracując dla Kościoła Polskokatolickiego. Zdjęcia

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym! 

Data i godzina

Piątek, 22 Luty 2019
01:34:14

Ewangelia na dziśPiątek 2019-02-22, Święto Katedry Św. Piotra Apostoła

Mt 16,13-19

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

Imieniny

Dzisiaj jest: 22 Luty 2019    |    Imieniny obchodzą: Marta, Małgorzata, Piotr