Informacje

Msze św. sprawowane są:
niedziela - godz. 10.00
święta - godz. 11.00

W dni powszednie okazjonalnie:
w zimie - godz. 16.00
w lecie - godz. 18.00

Spowiedź dla dorosłych:
I niedziela każdego miesiąca

Nabożeństwa do NMP:
w maju i w październiku:
środy, piątki, niedziele

Uroczystość patronalna:
8 września
Narodzenie NMP

Liturgia

IV Rajd Rowerowy „OIKOUMENE” – 27 sierpnia 2016 r.

Nasza społeczność parafialna w przeciągu jednego roku przeżywała dwa wielkie i podniosłe wydarzenia. W ubiegłym roku przez dwa dni 12-13 września świętowaliśmy 90-lecie erygowania naszej parafii, a w tym roku 26-28 sierpnia świętowaliśmy 650-lecie powstania naszej miejscowości.

       Naszą cegiełką dołożoną do wspólnego dobra, jakim było godne uczczenie tej rocznicy miało być zorganizowanie IV Rajdu Rowerowego OIKOUMENE dla wszystkich chętnych mieszkańców, nie dzieląc ich według wyznania, a także dla osób spoza naszej miejscowości, które  uprawiają turystykę rowerową.

Plakat

 Plakat

       Zwieńczenie rajdu miała stanowić modlitwa w intencji uczestników rajdu oraz zaproszonych gości: z województwa, powiatu, gminy oraz samorządowców z LGD Kraina Nafty, z którą nasza parafia od wielu lat współpracuje, czego efektem jest m.in. Izba Pamięci.

Zaproszenie na rajd

Zaproszenie na rajd1

 

Zaproszenie na rajd

 

       Niestety w zaproszeniu, które Komitet Organizacyjny Obchodów 650-lecia wystosował dla gości i które ja również otrzymałem, nie było żadnej wzmianki o rajdzie i mszy ekumenicznej odprawianej w naszej parafii.

Zaproszenie, które otrzymałem

Zaproszenie które otrzymałem

       Tą część obchodów realizowaną w naszej parafii usunięto z programu, aby stworzyć wrażenie, że tylko parafia rzymskokatolicka istnieje w tej miejscowości i będzie świętować jubileusz. W wyniku mojej interwencji przynajmniej w zaproszeniach wystosowanych do mieszkańców Łęk Dukielskich umieszczono następującą informację: „*15.00 nabożeństwo ekumeniczne w parafii polskokatolickiej na zakończenie rajdu rowerowego”.

Zaproszenie dla mieszkańców

Zaproszenie dla mieszkańców

       Mieszkańców nie można było oszukać, gdyż rozwiesiłem plakaty informujące o rajdzie i ekumenicznej mszy św.  Mimo wielu utrudnień i przeszkód udało się nam, jako parafii zrealizować te cele, jakie sobie postawiliśmy - odbył się i rajd i ekumeniczna msza św. Na odsłonięcie Pomnika Wdzięczności przy kościele rzymskokatolickim nikt z naszych parafian nie poszedł, gdyż pomnik ten w rzeczywistości stał się pomnikiem niezgody, jak mówi o nim wielu mieszkańców Łęk Dukielskich. Przybrał formę parafialną i stanął na gruncie parafialnym,  dlatego też nie możemy z nim się identyfikować. Odbywające się w tamtym miejscu uroczystości w żaden sposób nie miały charakteru ekumenicznego, chociaż w ostatniej chwili próbowano tak je nazwać. Jeśli w imieniu wszystkich wyznań, bez ich wiedzy, obecności  i zgody odmawia modlitwę jeden z księży rzymskokatolickich jest to zwykłe nadużycie.

       Wracając do głównego tematu - dzięki rajdowi mogłem połączyć dodatkowo i modlitwę ekumeniczną i spotkania z ludźmi kultury: śpiewaczką  Julią Doszna, malarzem Zbigniewem Marchewką i poetką Marią Brzozą.

Maria Brzoza wraz z Julią Doszną

Maria Brzoza z Julią Doszna

Zbigniew Marchewka opowiada o swoich ikonach

Zbigniew Marchewka opowiada o swoich ikonach

       W rajdzie, który przy pięknej pogodzie odbył się 27 sierpnia 2016 r. uczestniczyło 37 osób, w tym 6 cyklistów z Krośnieńskiego Towarzystwa Cyklistów, kobiety, młodzież, a nawet starsze dzieci.

12-letni Patryk z Sanoka

12-letni Patryk z Sanoka

       Co mnie, jako organizatora najbardziej cieszy, to fakt, że aż 14 osób było z Łęk Dukielskich.  Wszak rajd został zorganizowany przede wszystkim dla nich, aby uczcić jubileusz 650-lecia wsi.  Nie do przecenia jest fakt, że po raz pierwszy (nie licząc oczywiście mnie), udział w rajdzie wzięli inni kapłani: z Cerkwi Prawosławnej – Ks. Marek Gocko z Komańczy i z Kościoła Polskokatolickiego – Ks. Andrzej Pastuszek z Bażanówki. Trasa rajdu liczącego 53 km prowadziła szlakiem sanktuariów: św. Jana w Dukli, bł. Władysława Findysza w Nowym Żmigrodzie, św. Michała Archanioła w Pielgrzymce, będących głównym celem rajdu.

       A teraz kilka zdań o tych szczególnych miejscach, które odwiedzaliśmy. Dukla – sanktuarium św. Jana. Na długo pozostanie w naszej pamięci serdeczne powitanie i zaproszenie do sanktuarium przez o. gwardiana Micheasza Okońskiego orazniezwykłe duchowe doświadczenie związane z przejściem przez Bramę Miłosierdzia i modlitwa w kaplicy, gdzie złożono relikwie św. Jana.  

Brama Miłosierdzia

Brama Miłosierdzia

Kaplica relikwii św. Jana z Dukli

Kaplica relikwii św. Jana z Dukli

      Po opuszczeniu sanktuarium, przy Krzyżu Pojednania odmówiłem modlitwę o jedność chrześcijan. Przy Krzyżu zapaliliśmy też znicze - wspólnie z Panem Andrzejem Bytnarem – Burmistrzem Dukli. Nasz pobyt w Dukli zakończył się pobłogosławieniem uczestników rajdu i ich rowerów przez o. Micheasza.

Zapalenie zniczy w Dukli

Zapalenie zniczy w Dukli

       Kolejne sanktuarium na naszej trasie znajdowało się w Nowym Żmigrodzie.Do tutejszego sanktuarium zaprosił nas w serdecznych słowach i wprowadził  Ks. kanonik Henryk Maguda.

Kaplica z relikwiami bł. W. Findysza w Nowym Żmigrodzie

Kaplica z relikwiami bł. W. Findysza w Nowym Żmigrodzie

       Tutaj od 1942 r. duszpasterzował bł. Władysław Findysz, urodzony w Krościenku Niżnym. W czasie II wojny światowej niósł ofiarną pomoc duchową i materialną wszystkim mieszkańcom, bez względu na narodowość i wyznanie. Pomagał również Żydom.

       Na trasie uczestnicy zachwycali się pięknem Beskidu Niskiego, bo przecież jechaliśmy wzdłuż Magurskiego Parku Narodowego.

Magurski Park Narodowy

Magurski Park Narodowy

       Zauroczyła nas Pielgrzymka i stara cerkiewka zbudowana w stylu zachodnio-łemkowskim.

Sanktuarium św. Michała Archanioła w Pielgrzymce

Sanktuarium św. Michała Archanioła w Pielgrzymce

       Jesteśmy wdzięczni Ks. dr Romanowi Dubecowi – proboszczowi  i przewodnikowi, opowiadającemu z niezwykłą swadą i pasją o tej cerkwi, ale też o prawosławiu, o ekumenizmie, liturgii.

Ks. dr Roman Dubec

Ks. dr Roman Dubec

       Aż szkoda, że tylko godzinę mogliśmy poświęcić na pobyt w Pielgrzymce. Pozostał niedosyt   i niezaspokojona ciekawość historyczna wielu osób. Kilka z nich mi powiedziało, że przez całe życie tylu ciekawych rzeczy o prawosławiu się nie dowiedziało, jak podczas tego spotkania.

       Dla większości uczestników rajdu niezatarte wspomnienia pozostawi odwiedzenie kirkutu żydowskiego (cmentarza) i modlitwa, którą odmówił tam za pomordowanych Żydów Ks. proboszcz z Nowego Żmigrodu - Henryk Maguda.

Ekumeniczna modlitwa na kirkucie żydowskim w Nowym Żmigrodzie

Ekumeniczna modlitwa na kirkucie żydowskim w Nowym Żmigrodzie

       Na kirkucie większość z rajdowiczów znalazła się pierwszy raz w życiu i mogli złożyli na zbiorowej mogile kamyczki, zamiast kwiatów, jak to jest przyjęte w kulturze żydowskiej. Kwiat zwiędnie, kamień pozostaje i stanowi trwały znak pamięci.

Złożenie kamyków na grobie zamordowanych Żydów

Złożenie kamyków na grobie zamordowanych Żydów

       Po powrocie do Łęk Dukielskich w ogrodzie przy kościele poczęstowaliśmy uczestników rajdu i zaproszonych na nabożeństwo ekumeniczne gości smacznym bigosem, jak zwykle przygotowanym przez restaurację ELWIT z Krosna oraz świeżo upieczonymi przez nasze panie smakołykami: przeróżnymi ciastami, bandurzakiem, proziakami.

       Na zakończenie rajdu odprawiłem razem z księżmi naszego Polskokatolickiego Kościoła – Ks. Jerzym Uchmanem z Jaćmierza, który przed laty przyjmował u nas święcenia kapłańskie i Ks. Andrzejem Pastuszkiem z Bażanówki – jednej z najstarszych parafii polskokatolickich w Polsce, mszę św. w intencji uczestników rajdu i zaproszonych gości. W mszy uczestniczyli również duchowni: z Kościoła Rzymskokatolickiego – Ks. kanonik Henryk Maguda z Nowego Żmigrodu, z Cerkwi Prawosławnej z Komańczy – Ks. proboszcz Marek Gocko.

Duchowni obecni na mszy św.

Duchowni obecni na mszy św.

       Wspaniałą śpiewaczką, która zaprezentowała po polsku i łemkowsku pieśni Maryjne w czasie liturgii, okazała się grekokatoliczka – Julia Doszna.

       Po ewangelii przeczytałem list od zwierzchnika naszego Kościoła bpa Wiktora Wysoczańskiego z pozdrowieniami i błogosławieństwem dla uczestników rajdu.

List Bpa Wiktora Wysoczańskiego – Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego w RP

List Bpa Wiktora Wysoczańskiego – Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego w RP

       W imieniu pozostałych biskupów, którzy przyjęli zaproszenia do Komitetu Honorowego Rajdu Rowerowego OIKOUMENE, przemawiali: Ks. prob. Henryk Maguda z Nowego Żmigrodu w imieniu Ks. Bpa Jana Wątroby – ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej, natomiast Ks. prob. Roman Dubec z Gorlic w imieniu Bpa Paisjusza – ordynariusza Diecezji Gorlickiej Cerkwi Prawosławnej, co miało miejsce w Pielgrzymce. Przemawiał też w kościele w imieniu własnym Ks. prob. Marek Gocko z Komańczy. Nie mógł natomiast skierować słowa Ks. prob. Andrzej Żuraw z Komańczy z Kościoła Greckokatolickiego w imieniu Ks. arcybiskupa Eugeniusza Popowicza – ordynariusza Diecezji Przemyskiej i Warszawskiej, gdyż swój przyjazd musiał odwołać w ostatniej chwili, ponieważ do jego parafii przyjechało z Ukrainy 50 sierot wojennych, którymi musiał się zająć. Miałem też przeczytać list z gratulacjami od wojewody podkarpackiego, ale nie dotarł na czas, dlatego publikuję go obecnie, już po uroczystościach.

List Ewy Leniart – Wojewody Podkarpackiego

List Ewy Leniart – Wojewody Podkarpackiego

       Na zakończenie mszy św., w której uczestniczyły osoby biorące udział w rajdzie, zarówno na rowerach, jak i samochodem  (5-osobowa rodzina I. i M. Marczyńskich z Kołaczyc), zaproszeni goście, parafianie oraz mieszkańcy Łęk Dukielskich, wręczyłem medale.

Rodzina I. i M. Marczyńskich

Rodzina I. i M. Marczyńskich

       Otrzymali je duchowni i samorządowcy, którzy pozytywnie odpowiedzieli na zaproszenie do udziału w rajdzie i nabożeństwie ekumenicznym, przedstawiciele różnych organizacji i stowarzyszeń, sponsorzy oraz osoby zasłużone dla krzewienia ekumenizmu, łączącego ludzi wierzących.

Medal otrzymuje Ks. Marek Gocko z Cerkwi Prawosławnej w Komańczy

Medal otrzymuje Ks. Marek Gocko z Cerkwi Prawosławnej w Komańczy

       W imieniu odznaczonych medalami głos zabrali: Andrzej Bytnar – Burmistrz Dukli, Tomasz Węgrzyn – radny gminy Dukla i sołtys Łęk Dukielskich, Małgorzata Tomkiewicz – Prezes Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich.

Burmistrz Dukli – Andrzej Bytnar

Burmistrz Dukli – Andrzej Bytnar

       Najmilsze memu sercu były dwa wystąpienia: Macieja Zborowskiego – członka zarządu głównego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej oraz Jacka Koszczana – prezesa Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej - Sztetl Dukla.  Od Pana Macieja, jako podziękowanie za współpracę i utworzenie Izby Pamięci, otrzymałem 5 tomów „KROSNO Studia z Dziejów Miasta i Regionu”. Ponadto do Izby Pamięci,  w imieniu Koła Miłośników Historii Łęk Dukielskich, Pan Maciej przekazał prawdziwą perełkę, jaką stanowi kopia lokacji Łęk Dukielskich z 1366 r., pozyskana z Biblioteki Ossolineum we Wrocławiu, wraz z polskim tłumaczeniem, które ukazało się w dodatku tygodniowym Gazety Lwowskiej Nr 32 z dnia 4 sierpnia 1851 r.

Maciej Zborowski

Maciej Zborowski

       Natomiast Pan Jacek Koszczan wypożyczył do Izby Pamięcibezcenne eksponaty: medal „Sprawiedliwy wśród narodów świata”, dyplom honorowy od IPN oraz Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Annie

Szubrycht z Cergowej.

Jacek Koszczan

Jacek Koszczan

Medal „Sprawiedliwy wśród narodów świata”

Medal „Sprawiedliwy wśród narodów świata”

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

       Mszą św. oficjalnie zakończyła się część programu związana  z rajdem, po niej wystąpił artysta Zbigniew Marchewka, którego wystawę ikon urządziliśmy w kościele. 31 ikon autorstwa jego i małżonki Barbary mogliśmy oglądać w naszym kościele do 23 września 2016 r. Państwo Marchewkowie jedną z ikon z Matką Bożą pt. „Pneumatofora” przekazali do Izby Pamięci  na pamiątkę tej wystawy.

Fragment wystawy ikon

Fragment wystawy ikon

       Ostatnim punktem programu realizowanym w kościele było spotkanie z naszą parafialną poetką Marią Brzozą. Niektóre z jej wierszy recytowały i śpiewały wnuczki: Julka i Dorotka.

Maria Brzoza z wnuczkami

Maria Brzoza z wnuczkami

       Niezwykłe spotkanie! U Pani Marii można było nabyć najnowszy tomik poezji „Prawda jest w nas” oraz wznowiony – „Moja tęcza”.

        W kościele można było również obejrzeć wystawę fotograficzną o naszej parafii i wystawę starych domowych obrazów religijnych.

Fragment wystawy fotograficznej

Fragment wystawy fotograficznej

Fragment wystawy domowych obrazów religijnych

Fragment wystawy domowych obrazów religijnych

       Obchody 650-lecia Łęk Dukielskich w naszej parafii zakończyły się wspólną zabawą przy ognisku, pieczeniem kiełbasek, śpiewami do późnych godzin nocnych.

       Po rajdzie otrzymałem wiele telefonów i e-maili z podziękowaniem za zorganizowanie IV Rajdu OIKOUMENE. Pojawiły się też wpisy na Facebooku. Oto niektóre z nich:

Inga Marczyńska – Związek Artystów Plastyków Rzeczypospolitej Polskiej z Kołaczyc

27 sierpnia 2016 r. uczestniczyłam w IV RAJDZIE ROWEROWYM ”OIKOUMENE”
w Łękach Dukielskich. Celem rajdu jest kształtowanie postawy tolerancji wobec mniejszości religijnych i porozumienia Kościołów różnych wyznań. Trasa rowerowego rajdu ekumenicznego wiodła od parafii polskokatolickiej pw. Dobrego Pasterza” ks. Romana Jagiełło w Łękach Dukielskich do sanktuarium św. Jana z Dukli , gdzie rajdowiczów i pojazdy poświęcił o. Gwardian Micheasz Okoński. Stamtąd wyruszyliśmy do sankt
uarium rzymskokatolickiego bł. Władysława Findysza w Nowym Żmigrodzie, a potem do cerkwi pw. Michała Archanioła w Pielgrzymce. Na koniec dotarliśmy z modlitwą ekumeniczną za zamordowanych na cmentarzu żydowskim w Nowym Żmigrodzie. Ostatnim elementem rajdu była msza święta w parafii w Łękach Dukielskich, błogosławieństwo biskupie, wręczenie okazjonalnych medali oraz spotkanie z poetką Maria Łukaszewską. Kościół wypełniły fotografie starych Łęk Dukielskich oraz śpiew Julii Doszny. Dialog pomiędzy wyznaniem rzymskokatolickim, polskokatolickim, prawosławnym i mojżeszowym, szerzenie tolerancji i odnajdywanie w każdym człowieczeństwa to cele, jakie poprzez ten rajd zasiał w sercach ks. Roman Jagiełło. Czterej księża różnych wyznań - wspaniali, zgodni i pogodni! W tym roku jest to udział w uroczystościach powiązanych z 650-leciem Łęk Dukielskich.

Stefan Wójcik –Prezes Krośnieńskiego Towarzystwa Cyklistów, Komandor Rajdu

IV Rajd OIKOUMENE, tym razem dla uczczenia 650-lecia powstania Łęk Dukielskich, odbył się do sanktuariów różnych wyznań. Trasa wiodła z Łęk Dukielskich od Kościoła Polskokatolickiego pod wezwaniem Dobrego Pasterza, gdzie proboszczem jest ks. Roman Jagiełło, do Dukli. Tam przyjął nas z ogromną serdecznością ojciec gwardian Micheasz Okoński. Następnie pojechaliśmy do Nowego Żmigrodu i tam proboszcz miejscowego sanktuarium ks. kanonik Henryk Maguda przybliżył uczestnikom rajdu osobę błogosławionego Władysława Findysza. Później udaliśmy się do sanktuarium św. Michała Archanioła Cerkwi Prawosławnej w Pielgrzymce, gdzie wykład ks. proboszcza Romana Dubeca na tyle mnie zauroczył, że postanowiłem, aby kiedyś być tam na nabożeństwie. W drodze powrotnej odwiedziliśmy 406-letni kirkut żydowski w Nowym Żmigrodzie. Po powrocie do Łęk przyjęły nas miejscowymi specjałami parafianki Kościoła Polskokatolickiego, po czym odbyła się ekumeniczna msza św., podczas której nieprawdopodobnie pięknym i delikatnym głosem rozpieszczała zebranych Pani Julia Doszna – grekokatoliczka. W rajdzie jechało sporo młodzieży, a także proboszczowie z parafii z różnych wyznań z Komańczy, Bażanówki i Łęk Dukielskich oraz kilkadziesiąt kobiet i mężczyzn w różnym wieku. Pogoda była wspaniała, tym samym rajd uważamy wszyscy za wyjątkowy, który zapisze się w naszej pamięci na zawsze. Fotografował nas Pan Bogusław Szczurek i ekipa TVP Rzeszów, nie opuszczając nas na krok. Dzięki nim powstanie 20-minutowy film z tegoż rajdu.

Stowarzyszenie "Troska o Twoją Przyszłość" z Potoka

W dniu wczorajszym odbył się IV Rajd Rowerowy OIKOUMENE organizowany przez Parafię Polskokatolicką w Łękach Dukielskich z okazji obchodów 650-lecia Łęk Dukielskich.
Nasze Stowarzyszenie reprezentowała Pani
Joanna Lipka - wiceprezes wraz z przyjaciółmi. Przebyli 53 km i wraz innymi uczestnikami rajdu przeszli przez Bramę Miłosierdzia w sanktuarium Św. Jana z Dukli. Dziękujemy za zaproszenie :)

Elżbieta Szurkiewicz z biura NIERUCHOMOŚCI „VIVA” w Krośnie

Cytując wielkiego wieszcza… "I ja tam z gośćmi byłem, miód i wino piłem". Ogromny podziw, szacunek i podziękowania dla księdza proboszcza Romana Jagiełło za tak wspaniałe przedsięwzięcie, wznoszące się ponad wszelkimi podziałami i pokazujące, jak może być pięknie, gdy łączy nas jeden cel. Szczególnie podziękowania za tak ciepłe przyjęcie i zaszczyt, którego mogłam dostąpić  świętując z Wami zakończenie IV rajdu OIKOUMENE i 650-lecie Łęk Dukielskich. Bóg, ślepy los, przypadek, czy przeznaczenie sprawiło, że nasze życiowe, czy zawodowe drogi się przecięły? To nie ma znaczenia. Istotne jest to, że dane mi było poznać wartościowych, wspaniałych ludzi z parafii Kościoła Polskokatolickiego w Łękach Dukielskich, skupionych wokół ich Dobrego Pasterza - proboszcza ks. Romana Jagiełło. Pokazali mi, że są jeszcze ludzie pozytywnie zakręceni, serdeczni tak po prostu, ludzie, którzy wiarę praktykują na co dzień, tak po prostu swoją przyjaźnią, miłością, stosunkiem do drugiego człowieka. Dziękuję w imieniu własnym oraz moich bliskich, którzy mieli tę przyjemność uczestniczyć w tej wspaniałej uroczystości, ale także w imieniu tych osób, które może w roztargnieniu tego nie uczynili, za trud organizacji i wielkie serce. Mam nadzieję, że z roku na rok ta wspaniała inicjatywa łącząca ludzi różnych wyznań na rowerowym szlaku zyskiwać będzie coraz większe rzesze sympatyków, a przede wszystkim uczestników.

       Dziękuję wszystkim osobom, które wzięły udział w rajdzie, w nabożeństwie ekumenicznym i w zabawie, bo dzięki Wam wszystkim nasza parafia mogła włączyć się aktywnie w obchody 650-lecia Łęk Dukielskich. Niech Wam Bóg błogosławi!

Ks. proboszcz Roman Jagiełło – organizator IV Rajdu OIKOUMENE

Data i godzina

Czwartek, 21 October 2021
04:40:30

Ewangelia na dziśCzwartek 2021-10-21, Dzień powszedni

Łk 12,49-53

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej».

Imieniny

Dzisiaj jest: 21 Październik 2021    |    Imieniny obchodzą: Urszuli, Celiny, Hilarego