Informacje

Msze św. sprawowane są:
niedziela - godz. 10.00
święta - godz. 11.00

W dni powszednie okazjonalnie:
w zimie - godz. 16.00
w lecie - godz. 18.00

Spowiedź dla dorosłych:
I niedziela każdego miesiąca

Nabożeństwa do NMP:
w maju i w październiku:
środy, piątki, niedziele

Uroczystość patronalna:
8 września
Narodzenie NMP

Liturgia

Jubileusz 90-lecia parafii.

Przygotowania i … finał

       Przygotowania do jubileuszu rozpoczęły się właściwie od stycznia 2013 r., gdy złożyłem do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” w Miejscu Piastowym dwa projekty, które miały być realizowane w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich UE na lata 2007-2013. Jeden z nich to utworzenie Izby Pamięci im. Bpa F. Hodura, drugi zaś – napisanie książki o historii parafii. Jako trwałą pamiątkę jubileuszu postanowiliśmy też wymienić wszystkie okna w kościele, a do czterech z nich wstawić witraże: z patronem parafii PJ Dobrym Pasterzem, z Narodzeniem NMP, z Biskupem Franciszkiem Hodurem oraz z Krzyżem św. Damiana (popularnie zwanym krzyżem św. Franciszka) z logo ekumenizmu. W 2014 r. zaplanowałem ponadto umieszczenie w kruchcie kościoła tablicy z marmuru upamiętniającej odwiedziny naszej parafii przez Bpa F. Hodura w 1926 r. (na wykonanie tablicy znalazłem sponsora, a jednocześnie wykonawcę). W celu zdobycia odpowiednich funduszy wydrukowaliśmy tzw. cegiełki, z których dochód był przeznaczony na wkład własny parafii do Izby Pamięci oraz wymianę okien w kościele i witraże.

Cegiełka

       W maju 2014 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pt. „Utworzenie Izby Pamięci Parafii Polskokatolickiej pw. Dobrego Pasterza w Łękach Dukielskich poprzez remont i adaptację sali parafialnej”. Z tego projektu uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych w 80%, tj. 24.318,99 zł. Sześć tysięcy miał wynosić nasz wkład własny, ale ponieważ przy pracach remontowych okazało się, że trzeba poszerzyć zakres prac koniecznych do wykonania, nasz wkład wzrósł do 11.000 zł. Koniecznością stała  się wymiana okien, naprawa więźby dachowej, zrobienie odwodnienia wokół Izby. Prace przy Izbie ukończyliśmy we wrześniu 2014 r.

Remont sali

       W międzyczasie realizowałem drugi projekt, tj. napisanie książki o historii parafii, który miał być ukończony do końca marca 2015 r. Do napisania książki zachęcił mnie Pan Marek Klara – Wójt Gminy Miejsce Piastowe.

       Gromadziłem więc odpowiednie dokumenty, publikacje książkowe, artykuły w prasie polskiej i zagranicznej dotyczące naszej parafii. Przeglądałem wielokrotnie korespondencję parafialną, która jest zachowana od 70 lat, aby wybrać i opublikować niektóre dokumenty w książce, a niektóre wyeksponować w gablotach w Izbie Pamięci. W archiwum parafialnym odkryłem prawdziwą perełkę, jaką stanowił  przeszło 50-stronicowy maszynopis  wspomnień i dwa listy oraz kilkanaście kazań Ks. Witolda Biernackiego, który pracował w naszej parafii w latach 30-tych (pierwszy pobyt) i 40-tych (drugi pobyt) poprzedniego wieku. Wybierałem też z Kroniki Parafialnej oraz z archiwum parafialnego zdjęcia do książki i na wystawę do Izby Pamięci. Kilkaset zdjęć  pożyczyli mi parafianie. Kilkakrotnie  przeczytałem w całości Kronikę Parafialną. Część archiwalnych dokumentów otrzymałem z archiwum naszego Kościoła w Warszawie, a dokumenty i zdjęcia dotyczące Ks. Aleksandra Pieca – od jego zięcia z Gdańska – Pana Dariusza Książka. Dzięki pośrednictwu Ks. infułata Ryszarda Dąbrowskiego z Warszawy, do Izby Pamięci pozyskałem stułę po Bpie Józefie Padewskim, która znajdowała się w parafii w Łodzi. Przeprowadziłem przeszło 50 wywiadów, przede wszystkim z parafianami, których najciekawsze fragmenty umieściłem w książce. Teraz, po upływie kilkunastu miesięcy zdałem sobie sprawę, jak ogromną pracę wykonałem w tamtym czasie. Efektem końcowym mojej pracy nad książką było 300 stron tekstu i 80 stron zdjęć. Niestety, ponieważ książka miała liczyć 150 stron (umowa z wydawnictwem), musiałem dokonać  dość poważnych cięć. Efekt finalny to 224 strony. Wszystko powyżej ilości 150 stron wymagało dopłaty (oczywiście z własnych zasobów finansowych). Całkowicie zrezygnowałem z wynagrodzenia autorskiego, celem zwiększenia nakładu, gdyż pobudki, jakie mną kierowały, były czysto ideowe, a nie finansowe.

Książka

       Po wydaniu książki wiele osób dzwoniło do mnie z gratulacjami. W tym miejscu pozwolę sobie na przytoczenie listu, który otrzymałem z Krakowa:                   

       „Z wielkim zainteresowaniem i z przyjemnością przeczytałam książkę przysłaną mi przez Księdza. Świetnie napisana. Przejrzysta kompozycja, piękny styl, ciekawe zdjęcia, bardzo ładne wydanie. Rozdz. II ,,Praca wśród swoich w Ameryce” wywarł na mnie szczególne wrażenie, bo pozwolił na dogłębne poznanie genezy Polskiego Kościoła Narodowego. Jestem pełna podziwu dla działalności Ks. F. Hodura i determinacji ówczesnych parafian. Zdeterminowani byli również księża i parafianie w Łękach Dukielskich. Przykre, że Ich Kościół miał tak trudną i długą drogę do legalizacji. Przedstawił Ksiądz w ciekawy sposób osiągnięcia swoich poprzedników i swoje działania na rzecz parafii. To mnie bardzo zainteresowało. Wartość książki podniosło utrwalenie w niej nazwisk wielu mieszkańców miejscowości. Książka o wielkiej wartości pamiątkowej. Dla mnie też, chociaż nigdy tu nie mieszkałam, ale tu żyli moi krewni i niektórzy członkowie ich rodzin należeli do parafii polskokatolickiej np. Franciszek Kołacz – mąż Franciszki z d. Pazdra (str. 57), Józef Zborowski – mąż Marii z d. Pazdra (str. 66). Franciszka i Maria to siostry mojej mamy. Pochodziły z Kobylan.

       Dziękuję za dedykację i widokówkę. Będę często zaglądała na stronę internetową tej parafii.

        Życzę Księdzu i Jego Parafianom wielu następnych sukcesów. 

       Pozdrawiam serdecznie. Barbara Skoplak”

        Do końca sierpnia  2014 r. udało się nam wymienić sześć okien w kościele, wstawić trzy witraże i pomalować kościół wewnątrz.

Wymiana okien w kościele

Wstawianie witraży

Malowanie

       22 listopada 2014 r. finalizując projekt „Żywej Biblioteki Podkarpacia” (zakładka pod tym tytułem znajduje się na stronie internetowej parafii) w odnowionej świątyni odprawiłem mszę żałobną w intencji Polaków, którzy w czasie Holocaustu  na Dukielszczyźnie ratowali Żydów. W Izbie Pamięci Jacek Koszczan – Prezes Stowarzyszenia Sztetl w Dukli, z którym wspólnie realizowaliśmy ten projekt,  urządził wspaniałą wystawę judaików.

Wystawa judaków

       24  stycznia 2015 r. w czasie „Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan” (artykuł, film na stronie www) odbyło się u nas nabożeństwo ekumeniczne, w którym uczestniczyła rekordowa liczba duchownych, bo aż ośmiu z czterech Kościołów.

Uczestnicy nabożeństwa

       Od końca stycznia 2015 r. mogłem zabrać się do solidnej i bardzo wytężonej pracy nad książką, aby wydawca zdążył ją wydać na uroczystości jubileuszowe. Przyznam, że gdyby nie intensywna pomoc mojej małżonki (redakcja książki, korekta), to niewielkie byłyby szanse na dotrzymanie terminu i dofinansowanie z UE mogło przepaść.

       W czerwcu 2015 r. wziąłem na siebie jeszcze dodatkowe wyzwanie i problem równocześnie, mianowicie pomalowanie dachów i  ścian zewnętrznych kościoła i plebanii. Na szczęście udało mi się pozyskać sponsora (Ryszard Zborowski), który ufundował część potrzebnych materiałów. Dzięki temu, że parafianie pomagali  głównemu wykonawcyMarkowi Golonko przy czyszczeniu i malowaniu dachów oraz ścian kościoła i plebanii (Jaromir i Gracjan Krężałek, Maciej Kurowski, Stanisław Pasterkiewicz), taniej wyniosło nas malowanie. Niestety, to co zaoszczędziliśmy na malowaniu, musieliśmy wydać na wymianę rynien na kościele.

Malowanie kościoła

       Przy okazji pomalowaliśmy też z zewnątrz Izbę Pamięci oraz garaż (Stanisław Pasterkiewicz). Ryszard Soliński zrobił podbitkę pod dachem Izby Pamięci oraz zainstalował podświetlenie napisu „Izba Pamięci im. Ks. Bp. Franciszka Hodura”, wykonanego na desce lipowej przez miejscowego artystę z Pałacówki – Zbigniewa Marchewkę. W sierpniu trwały intensywne prace przy wyposażeniu Izby Pamięci w odpowiednie meble, wykonane przez firmę Doroty i Janusza Chilik z Rogów (regały wystawiennicze, gabloty, manekiny) oraz  tworzeniu koncepcji wystawy i wyborze eksponatów. Właściwie to przez ostatnie dni przed uroczystością, urządzając wystawę, pracowaliśmy z małżonką często do północy, aby ze wszystkim zdążyć na czas.

Przekazanie obrazu

Przekazanie pamiątek

      Obchody naszego jubileuszu, które pierwotnie były zaplanowane na dzień 12 września 2015 r. musieliśmy rozciągnąć o następny dzień, gdyż w uroczystościach sobotnich nie mógł uczestniczyć administrator diecezji – Ks. inf. Antoni Norman. Program jubileuszowy (umieszczony na zaproszeniu) ostatecznie przedstawiał się następująco:

Zaproszenie

       Dzięki temu, że świętowaliśmy przez dwa dni, pierwszy dzień, w którym najwięcej było gości, mógł mieć wymiar ekumeniczny, a w  drugim, już takim typowo jubileuszowym, uczestniczyli głównie sami parafianie. Niestety, w sobotę 12 września padało, co niekorzystnie odbiło się na frekwencji w rajdzie. Zapisanych było 70 osób, a ostatecznie pojechało 47 uczestników. O godzinie 6.00 rano sprzed naszego kościoła wystartowali pierwsi uczestnicy – trzech najodważniejszych chłopców z Łęk Dukielskich oraz komandor rajdu – Stefan Wójcik – prezes KTC w Krośnie i jego pomocnicy – Grzegorz Stefan z Jaszczwi, również z KTC i Maciej Kurowski z naszej parafii.

Młodzież

Dorośli

       Rajdowcom towarzyszył samochód OSP z Równego z zabezpieczeniem medycznym oraz samochód obsługi medialnej Bogusława Szczurka z Dukli. Trasa rajdu wiodła przez Wietrzno, Niżną Łąkę, gdzie przy kościele o godz. 6.30 miała dołączyć grupa czterech uczniów z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie z opiekunem Adamem Przybyszem – nauczycielem wychowania fizycznego. Kolarze jechali jednak jak huragan i ponieważ przejechali wcześniej przez Niżną Łąkę, grupa nie zdążyła się do nich przyłączyć; dlatego też pojechali do Krosna, aby tam pod Krzyżem Papieskim o godz. 7.30 dołączyć do podstawowej grupy rajdowiczów. W Krośnie dołączyło jeszcze czterech uczniów z Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Krośnie z dwoma opiekunami – Moniką i Andrzejem Guzik. Grupę krośnieńską wzmocniło jeszcze kilku cyklistów z Krosna i okolic oraz kilkunastu członków KTC (Krośnieńskie Towarzystwo Cyklistów), którzy stanowili najliczniejszą grupę uczestników rajdu. Stefan Wójcik – komandor rajdu opracował wspólnie ze mną regulamin rajdu oraz przekazał parafii w imieniu KTC kilkanaście nowych kasków w celu wypożyczania na czas rajdów tym uczestnikom, którzy ich nie posiadają.

Plakat i Regulamin rajdu

       Komandor ubezpieczył również wszystkich uczestników rajdu i nieustannie czuwał nad bezpieczeństwem rajdowiczów.

Komandor rajdu – Stefan Wójcik

       W Krośnie czekała na nas już ekipa TVP 2 i co najważniejsze – Pan Piotr Przytocki –Prezydent Krosna, który udzielił wywiadu dla telewizji i życzył wszystkiego najlepszego dla uczestników rajdu, wyrażając zadowolenie, że wśród rajdowiczów jest dużo młodzieży. 

Prezydent i rajdowicze

       Wspólnie z Panem Prezydentem odprawiliśmy rajdowiczów do Miejsca Piastowego (po raz pierwszy ani ja, ani Pan Prezydent nie mogliśmy uczestniczyć w rajdzie jadąc na rowerach). Pan Prezydent miał przyjechać dopiero na mszę św. o godz. 11.00 do Łęk Dukielskich, ja natomiast wróciłem do parafii, aby wyprawić kolejną  grupę rajdowiczów, którzy wybrali drugi wariant rajdu, liczący 15 km: Łęki Dukielskie – Dukla – Łęki Dukielskie (pierwszy wariant to 45 km: Łęki Dukielskie – Krosno – Miejsce Piastowe – Dukla – Łęki Dukielskie). Z Łęk Dukielskich o godz. 8.30 wystartował najstarszy uczestnik rajdu 70-letni Józef Filip z KTC (jako najstarszy uczestnik rajdu otrzymał nagrodę w postaci obrotowego fotela ufundowanego przez Nowy Styl z Krosna) oraz o 9.00 Artur Ryczak z córkami Karoliną i Marleną (10-letnia Marlena jako najmłodsza uczestniczka rajdu otrzymała też nagrodę w postaci dziecięcego fotela obrotowego z firmy Nowy Styl). Wróćmy teraz do głównego peletonu rajdu, do którego w Miejscu Piastowym przy Sanktuarium Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza dołączyli kolejni rajdowicze – grupa czterech nauczycieli i sześciu uczniów z Rymanowa i Posady Górnej. Towarzyszyła im samochodem Pani Elżbieta Nadziakiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie.                                                                                                                          

Wręczenie medalu w szkole

       Wyjaśnienie powodów uczestnictwa w rajdzie uczniów wraz z nauczycielami z Rymanowa zawarte zostało w wpisie do Księgi Pamiątkowej Izby Pamięci, który przytaczam w całości:

Gratuluję serdecznie Jubileuszu oraz świetnego pomysłu na organizację Rajdu Oikoumene. Idea, która przyświeca rajdowi jest bardzo bliska wartościom, które staramy się w szkole wpajać uczniom, a także projektowi Erazmus + realizowanemu we współpracy ze szkołami z Niemiec, Austrii i Węgier. Celem projektu jest integracja i inkluzja społeczna z osobami chorymi, niepełnosprawnymi, mniejszościami narodowymi i religijnymi. Dlatego też uczniowie i nauczyciele postanowili wziąć udział w rajdzie i przekazać swoje refleksje innym uczniom w szkole. Zwiedziliśmy również Izbę Pamięci.

Gratulujemy, będziemy powracać w kolejnych latach i do Izby Pamięci i na kolejne rajdy. Szczęść Boże w dalszej pracy.

Elżbieta Nadziakiewicz – dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie wraz z nauczycielami i uczniami.”

Uczniowie z Rymanowa  

                                                                                                                                                          

       Bardzo mnie też ucieszył udział w rajdzie uczniów ze szkół ze Zręcina i Krosna.  Uczniowie ze Zręcina z Gimnazjum im. Jana Pawła II wzięli udział ze względu na patrona szkoły, gdyż był on wielkim propagatorem ekumenizmu, tym bardziej, że trasa rajdu obejmowała miejsca, które On odwiedził, gdy kanonizował św. Jana z Dukli (Krosno, Miejsce Piastowe, Dukla). W tych miejscach żyli też święci i błogosławieni (bł. Bronisław Markiewicz, św. Jan z Dukli). Tak o rajdzie napisał Adam Przybysz – nauczyciel i opiekun czwórki uczniów, z którymi  wziął udział w rajdzie, na stronie internetowej szkoły –www.gimzrecin.pl:

„12 września (sobota) 2015 r., czteroosobowa grupa uczniów z naszej szkoły, tj. Aleksandra Bernacka, Bartłomiej Bodaszewski i Dawid Smuga, wszyscy z klasy I A oraz Aleksandra Dymczak z kl. II A, pod opieką Adama Przybysza, nauczyciela wychowania fizycznego wzięła udział w III Rajdzie Rowerowym Jedności Kościołów OIKOUMENE.

W tegorocznym rajdzie uczestniczyło 70 osób w różnorodnym wieku od 10 do 70 lat. Uczestnicy mieli do pokonania trasę liczącą ponad 40 km. Start nastąpił sprzed kościoła Polskokatolickiego w Łękach Dukielskich wcześnie rano o godzinie 6.00, a zakończył się w tym samym miejscu przed godziną 11.00.

Rowerzyści jechali przez następujące miejscowości: Wietrzno, Niżną Łąkę, Głowienkę, Krosno, Miejsce Piastowe, Równe, Duklę, Zboiska i Wietrzno. Wczesna pora, niełatwa trasa z licznymi podjazdami, to niewątpliwie czynniki, które w sposób widoczny przyczyniły się do tego, iż uczestnicy musieli wykazać się ogromnym hartem ducha i włożyć wiele wysiłku, aby przejechać całą trasę od początku do jej zakończenia.

Odważnym uczniom naszego gimnazjum, którzy podczas niesprzyjającej aury, porannym deszczu, w sobotę – dniu wolnym od nauki szkolnej, wzięli udział w rajdzie serdecznie gratuluję i dziękuję. Oto przykład, jak kształtuje się charakter. Za nieżyjącym już, wybitnym profesorem polonistyki – Stanisławem Pigoniem, który pochodził z pobliskiej Komborni dodam „No i dobrze, no i na zdrowie, tak wyrasta się na człowieka”.

Uczniowie ze Zręcina                                             

       Natomiast udział młodzieży i nauczycieli z Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Krośnie był sympatycznym wyrazem solidarności z naszą parafią, która przeżywała jubileusz 90-lecia istnienia. Uczniowie z naszej parafii, którzy od wielu już lat uczęszczają  do szkół w tym Zespole, nigdy z powodu przynależności do Kościoła Polskokatolickiego nie spotkali się z przejawami nietolerancji. Udział dyrektora w uroczystościach oraz nauczycieli i uczniów  w rajdzie był tego dobitnym potwierdzeniem.

Uczniowie z Krosna

Dyrektor 

       W czasie naszych uroczystości Pan Dyrektor odczytał publicznie list gratulacyjny:

Drogi Księże Proboszczu!                        

Z okazji 90-lecia erygowania Parafii Dobrego Pasterza w Łękach Dukielskich składam z serca płynące gratulacje i życzenia wielu łask Bożych dla całej Wspólnoty Parafialnej. Pragnę wyrazić serdeczne życzenia, aby Wasza Wspólnota,  budowana przez Słowo Boże i Eucharystię, była nieustannie miejscem głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu, miejscem budowania i pogłębiania więzi między Bogiem a człowiekiem. Życzę, aby Wspólnota parafialna, budowana przez miłość, która przybiera przecież formę wielorakiej służby, dawała wsparcie i poczucie bezpieczeństwa, usuwała zwątpienie, była miejscem otwartym także na innych, na niewierzących, wątpiących, na ludzi o pogmatwanych losach, by nadal dawała miłość, której na przestrzeni dziejów, doświadczyło wiele pokoleń mieszkańców Łęk Dukielskich.

Życzę Księdzu Proboszczowi i wszystkim Parafianom wiele radości, wszelkiej pomyślności  i kolejnych jubileuszy.  

W imieniu społeczności szkolnej – Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Krośnie mgr Witold Deptuch”            

       W Miejscu Piastowym przy sanktuarium Św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza rajdowicze zrobili sobie zdjęcie i zgodnie z programem, o godzinie 8.00, wyjechali w kierunku Wrocanki.

Sanktuarium w Miejscu Piastowym

Kapliczka św. Rozalii we Wrocance

       W opadach deszczu rajdowicze szybko przemknęli przez Wrocankę, Wietrzno, Równe i pół godziny przed czasem zjawili się w Dukli przy Krzyżu Pojednania. Tam dołączyło jeszcze czterech strażaków z Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie i cztery osoby, które wybrały krótszy wariant rajdu.

       Przytoczę poniżej wpis do Księgi Pamiątkowej strażaków, którzy uhonorowali mnie statuetką krwinki jako podziękowanie za owocną współpracę z Klubem HDK PCK.  Otrzymałem od nich również koszulkę klubową.      

12 września 2015 r. w Łękach Dukielskich odbyły się uroczyste obchody 90-lecia Parafii Polskokatolickiej. Podczas jubileuszowych uroczystości poświęcono i otwarto Izbę Pamięci im. Ks. Bp Franciszka Hodura, a także witraż z jego podobizną i odsłonięto tablicę mu poświęconą. Z okazji jubileuszu odbył się III Rajd Rowerowy Jedności Kościołów OIKOUMENE, w którym uczestniczyli krwiodawcy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie. Polecam wszystkim takie uroczystości.

Szczęść Boże wszystkim, którzy odwiedzą tę miejscowość i parafię.

Przewodniczący Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie - st. asp. Zbigniew Machowski

Zbigniew Machowski

       Czas do godziny 10.00, gdy zgodnie z programem miały być realizowane kolejne punkty, TVP wykorzystała, aby przeprowadzić wywiad z kustoszem sanktuarium św. Jana z Dukli –  o. gwardianem Micheaszem Okońskim.

       O godzinie 10.00 odmówiłem modlitwę o jedność chrześcijan.

Panie Jezu, który w przeddzień swojej śmierci modliłeś się, ażeby wszyscy Twoi uczniowie stanowili doskonałą jedność, jak Ty w Twym Ojcu, a Twój Ojciec w Tobie, daj nam odczuwać boleśnie niewierność naszych podziałów. Dozwól nam uczciwie rozpoznać i odważnie odrzucić to, co ukrywa się w nas we wzajemnej obojętności, nieufności, a nawet wrogości. Daj nam wszystkim spotkać się z Tobą, ażeby z naszych serc i z naszych ust wznosiła się nieustannie Twoja modlitwa o Jedność Chrześcijan – taką, jakiej Ty pragniesz i środkami, których Ty chcesz. W Tobie, który Jesteś doskonałą miłością, daj nam znaleźć drogę, która prowadzi do jedności, w posłuszeństwie Twojej miłości i Twej prawdzie, Który żyjesz i królujesz, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

       Po modlitwie głos zabrał Ks. proboszcz Marek Gocko z Cerkwi Prawosławnej w Komańczy, po nim zaś o. Micheasz Okoński – gwardian z sanktuarium OO Bernardynów           w Dukli. Następnie  duchowni oraz Andrzej Bytnar – Burmistrz Dukli zapalili znicze pod Krzyżem Pojednania.

Zapalenie zniczy

       Ostatnim punktem programu przy Krzyżu Pojednania było odmówienie modlitwy poświęcenia rowerów i cyklistów oraz udzielenie błogosławieństwa przez o. Micheasza.

Poświęcenie rowerzystów i rowerów

Uczestnicy rajdu przy Krzyżu Pojednania w Dukli

       Wzmocnieni duchowo, przemoczeni, ale uśmiechnięci i już w kompletnym peletonie, podzieleni na grupy, rajdowicze wyruszyli na ostatni odcinek.

Wyjazd z Dukli

       Chociaż liczył on zaledwie 7 km, to jednak ze względu na zmęczenie oraz długi i stromy podjazd pod górę z Wietrzna do Łęk Dukielskich, niektórzy musieli iść pieszo, prowadząc rowery.

Z Wietrzna do Łęk Dukielskich

       Na wyznaczony czas, czyli godzinę 11.00, wszyscy stawili się na mecie przy naszym kościele.

Meta rajdu

Finit coronat opus. Koniec wieńczy dzieło

       Rajdowicze przed nabożeństwem udali się jeszcze do szkoły, gdzie przygotowany był dla nich poczęstunek. Przed nabożeństwem ugościliśmy też w szkole śniadaniem uczestników dwóch wycieczek: z Parafii Polskokatolickiej w Krzykawie-Małobądzu (53 osoby) i z Parafii św. Trójcy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ze Skoczowa (35 osób).

Śniadanie w szkole

       O godzinie 11.00 rozpoczęła się uroczysta msza św., w czasie której śpiewał chór Gloria z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ze Skoczowa.

Chór Gloria

       Mszy św. przewodniczył w imieniu Ks. inf. Antoniego Normana – administratora Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej Kościoła Polskokatolickiego – Ks. dziekan Tadeusz Budacz z Krzykawy-Małobądza. Na tę mszę św., która miała wymiar ekumeniczny, zaprosiliśmy duchownych i świeckich z sześciu Kościołów (obiad przewidziano na 235 osób). Na początku mszy św. jako gospodarz przywitałem wszystkich zgromadzonych słowami:

       Pochwalony Jezus Chrystus!

       „Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości  i nie ma prawa do przyszłości”. Te słowa Józefa Piłsudskiego chciałbym odnieść do mniejszej wspólnoty niż naród, bo do wspólnoty naszej parafii. Ponieważ myślimy o przyszłości, dlatego świętujemy dzisiaj jubileusz 90-lecia. Szanujemy swoją przeszłość i chlubimy się nią jako jedna z najstarszych parafii polskokatolickich w naszej Ojczyźnie. Chlubimy się wizytą organizatora PNKK w USA, Kanadzie i Polsce w 1926 r. – Ks. Bpa Franciszka Hodura. To na pamiątkę tych odwiedzin powstała Izba Pamięci, która dzisiaj będzie poświęcona, nazwana Jego imieniem. To jutro poświęcona zostanie tablica ku Jego czci oraz witraż. Myślę, że wartościową pamiątką będzie też książka, którą napisałem z racji jubileuszu „Historia parafii polskokatolickiej pw. Dobrego Pasterza w Łękach Dukielskich”. To będą trwałe pamiątki materialne po tym jubileuszu, ale też nie zapominajmy o tych wartościach duchowych, jakie daje udział w ekumenicznym nabożeństwie i wspólnej modlitwie do Jednego Boga.

       Miło mi powitać na uroczystościach jubileuszu, które mają charakter ekumeniczny tak wielu dostojnych gości, zarówno duchownych, jak i świeckich: Ks. dziekana Tadeusza Budacza z Krzykawy-Małobądza z Kościoła Polskokatolickiego – głównego celebransa,  Ks. prob. Jerzego Uchmana z Jaćmierza, który 35 lat temu w naszej świątyni przyjął święcenia kapłańskie, Ks. prob. Janusza Świtalskiego z Rokitna Szlacheckiego. Witam szczególnie miło duchownych z innych Kościołów: Ks. dziekana Andrzeja Żurawa  z Komańczy z Kościoła Greckokatolickiego, Ks. prob. Marka Gocko z Komańczy z Cerkwi Prawosławnej, Ks. kanonika  Janusza Burego z Łączek Jagiellońskich z Kościoła Rzymskokatolickiego, Ks. prob. Adama Podżorskiego ze Skoczowa z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Witam dostojnych gości: Grażynę Borek – Wicewojewodę Podkarpacką, Władysława Ortyla – Marszałka Województwa Podkarpackiego, reprezentowanego przez Dorotę Chilik – radną Sejmiku Wojewódzkiego, Adolfa Kasprzyka – Wicestarostę Krośnieńskiego, Piotra Przytockiego – Prezydenta Miasta Krosna, Andrzeja Bytnara – Burmistrza Dukli, Witolda Kocaja – Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój, Stanisławę Gawlik – Zastępcę Wójta Gminy Miejsce Piastowe, Piotra Urbana - Sekretarza Gminy Jaśliska. Witam radnych Gminy Dukla – Andrzeja Kędrę i Tomasza Węgrzyna. Witam osoby reprezentujące różne stowarzyszenia, media, dyrektorów szkół. Lista jest dosyć długa, więc nie będę szczegółowo wszystkich wymieniał, gdyż uczynię to w szkole po obiedzie, gdy osoby te otrzymają medale OIKOUMENE. W kościele chciałbym jeszcze serdecznie i imiennie powitać mojego kolegę ze szkoły średniej – Bolesława Nogę ze Skoczowa, dyrygenta chóru Gloria i cały chór. Musieliście daleko do nas jechać i dlatego imiennie Wam dziękuję, jak również pielgrzymom z Krzykawy-Małobądza na czele z sołtysem Marcinem Mackiem, organizatorem przyjazdu. Witam serdecznie rajdowiczów, którzy podjęli największy trud, aby do nas przyjechać na rowerach i wziąć udział w III Rajdzie Rowerowym OIKOUMENE. Witam na końcu, ale tym serdeczniej moich parafian, wśród których duszpasterzuje 20 lat, dziękując za trud przygotowania tego jubileuszu. A teraz proszę celebransów, aby w naszym imieniu zanieśli przed Boży tron modlitewne prośby za wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości.

Duchowni

       Uczestnicy liturgii Słowa Bożego to: Ks. Janusz Świtalski (I czytanie), Karolina Kasprzyk (Psalm i Alleluja), Ks. Jerzy Uchman (II czytanie), Ks. Tadeusz Budacz (Ewangelia). Po Ewangelii przeczytałem list od zwierzchnika naszego Kościoła, Bpa prof. zw. dr hab. Wiktora Wysoczańskiego, który dotyczył zarówno jubileuszu naszej parafii, jak i rajdu. Oto jego pełna treść:

       Wielebny Księże Proboszczu, Drodzy Parafianie i Goście

       „Niech Imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki” (Ps. 11,32)

       W  niedzielę dzisiejszą, 13 września 2015 r. obchodzicie Jubileusz 90-lecia erygowania w 1925 r. Waszej Parafii pw. Dobrego Pasterza w Łękach Dukielskich. Parafia Wasza, Narodowego Kościoła, jest jedną z pierwszych założonych przez kapłanów – misjonarzy, których do Zmartwychwstałej po 124 latach zaborów Polski od 1920 r. posyłał zza Oceanu,    z Ameryki, Światłej pamięci biskup Franciszek Hodur.

       Przez te wszystkie lata parafia Wasza przechodziła różne dzieje i przeżyła tragedię II wojny światowej.

       Kościół posyłał Wam duszpasterzy, którzy tak jak Wasi ojcowie i matki, całe pokolenia i Wy dzisiaj pozostaliście wierni Chrystusowi i ideom Kościoła Narodowego – Kościoła Polskokatolickiego umacniani Słowem Bożym i posługą sakramentalną.

       Dlatego obchodząc dziś tak uroczyście 90-lecie istnienia Waszej parafii, uwielbiając Wszechmogącego Boga, w Trójcy Świętej Jedynego, możecie wołać radośnie za psalmistą:

       „Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki ku chwale Opoki Naszego zbawienia.                                                                                                                                          

       Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem i radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

       Uwielbiajmy Go, zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.

       Albowiem On jest Bogiem, a my ludem Jego pastwiska, owcami w jego ręku.” (Ps. 95,                  1-7)

       Świętując dziś swój Jubileusz Parafia Dobrego Pasterza w Łękach Dukielskich jest maleńką cząstką Kościoła Chrystusowego – Jego Bożej Owczarni, której On jest najwyższym Pasterzem. 

       „Ja jestem Dobry Pasterz” powtarzał Jezus. „Ja jestem bramą owiec, a owce słuchają głosu mojego i idą za mną. Ja jestem bramą, jeśli kto przeze mnie wejdzie, będzie zbawiony. Dobry pasterz idzie przed owcami a owce słuchają głosu Jego i idą za Nim” (J 10, 1-5)

       Z woli Jezusa Pana, Bożą owczarnią jest Jego Święty Kościół, któremu On przekazał władzę nauczania, odpuszczania grzechów, świadczenia Świętych Sakramentów i prowadzenia ludu Bożego do Nieba – do Domu Ojca Niebiańskiego.

       Umiłowani w Chrystusie Panu – Wierni tutejszej parafii i zgromadzeni Goście na Jubileuszu 90-lecia parafii Dobrego Pasterza, życzę Wam Bożych łask, niech nad Wami czuwa patron parafii Jezus Dobry Pasterz na następne lata, abyście pozostali wierni Bogu i Świętemu Kościołowi. Idźcie za głosem Dobrego Pasterza w przestrzeganiu Bożych Przykazań i Jego ewangelii, abyście po kresie własnego życia byli wprowadzeni do Jego Wiecznej Owczarni w Królestwie Niebieskim – Szczęść Boże.

       Waszemu Księdzu proboszczowi Romanowi dziękuję za podjęty trud i stworzenie Izby Pamięci im. Biskupa Franciszka Hodura, która dziś zostanie poświęcona ku szerzeniu ideałów tego wielkiego Polaka całym sercem oddanego Ojczyźnie – Polsce.

       Przekazuję także gratulacje za od wielu lat organizowanie Rajdu Rowerowego „OIKOUMENE”. Jest to piękna idea ku wzajemnemu zrozumieniu i zjednoczeniu chrześcijańskich Kościołów „aby wszyscy byli jedno”, o co modlił się Chrystus Pan w Ogrójcu.

       III Rajd organizowany w tym roku ma wymiar szczególny, gdyż jest „organizowany w ramach obchodów 90-lecia powstania parafii Dobrego Pasterza w Łękach Dukielskich”,   o czym informował mnie w przesłanym zaproszeniu Ksiądz proboszcz Roman Jagiełło.

       Nie mogąc przybyć na uroczystość Jubileuszu waszej parafii zwróciłem się z prośbą do Ks. inf. mgr Antoniego Normana – administratora Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej, aby godnie mnie zastąpił i przewodniczył uroczystej celebrze Mszy Świętej.

       Wszystkim zgromadzonym na uroczystości jubileuszu parafii Dobrego Pasterza w Łękach Dukielskich oraz uczestnikom III rajdu Rowerowego „OIKOUMENE” z serca błogosławię:

       W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

       Myślą, sercem i modlitwą jestem z Wami.

       Szczęść Boże

       Bp Wiktor Wysoczański

       Po przeczytanym liście rozpoczęła się modlitwa powszechna.

Celebrans: Przez Jezusa Chrystusa, który łaską Ducha Świętego napełnia swój Kościół  i wiedzie go drogami miłości do pełnego zjednoczenia, błagajmy Boga w intencjach ekumenicznych i o zbawienie dla wszystkich ludzi:

Módlmy się za Kościół Chrystusowy, zbudowany na fundamencie apostołów i proroków, aby ogarniał ludzi ze wszystkich narodów i języków. Ciebie prosimy…

Módlmy się o nowe wylanie darów Ducha Świętego we wspólnotach chrześcijańskich, aby wzrastały w jedności i miłości.

Módlmy się za państwa dotknięte wojną lub okupacją, za kraje wyniszczone walkami religijnymi, za skłócone społeczności, za wszystkich cierpiących niesprawiedliwość  i prześladowanie, aby Bóg dał im moc postawienia pokoju i braterstwa ponad rozbieżnościami i podziałami.

Módlmy się za zmarłych, którzy trudzili się dla sprawy ekumenizmu w naszym kraju, aby Pan był ich nagrodą w wieczności.

Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla uczestników dzisiejszego nabożeństwa, dla osób, które wzięły udział w Rajdzie OIKOUMENE, dla sponsorów i gości, za to, że dali piękne i dojrzałe świadectwo swojej miłości do Boga i bliźniego.

Celebrans: Boże, który światłem Ducha Świętego napełniasz serca Twych wiernych, wysłuchaj nasze modlitwy i spraw, aby w sercach wszystkich ludzi zapłonął ogień Twojej miłości i odnowił oblicze ziemi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

       Po modlitwie wiernych nasz chórek z Panią organistką – Bogusławą Szydło, z wielką werwą i zaangażowaniem zaśpiewał pieśń na ofiarowanie, a w międzyczasie podeszła do ołtarza procesja z Koła Gospodyń Wiejskich z Krzykawy-Małobądza, w pięknych strojach ludowych, niosąc ogromny wiklinowy kosz pełen darów natury i ofiarą na jubileusz parafii. Serdecznie dziękujemy za zarówno duchowe, jak i materialne dowody solidarności z naszą parafią, okazywane nam od kilku lat przez parafię w Krzykawie-Małobądzu. Z parafii  z Krzykawy-Małobądza oprócz KGW przybył też poczet sztandarowy górników z kopalni Bolesław, dodając naszej uroczystości splendoru.

Procesja z darami

Poczet sztandarowy

       W czasie sprawowania liturgii eucharystycznej, zgodnie z zasadami, które są praktykowane w naszym Kościele, po przeistoczeniu kapłani po cichu odmawiali dalszą część modlitwy eucharystycznej, natomiast chór Gloria zaśpiewał dwie pieśni. Wszyscy uczestnicy nabożeństwa byli pod ogromnym wrażeniem profesjonalizmu tego chóru i zauważalnej wielkiej radości, z jaką śpiewają chwałę Bogu.

       Do komunii św. licznie przystąpili parafianie, dla których przeprowadziłem spowiedź w niedzielę poprzedzającą jubileusz i wierni z Krzykawy-Małobądza. W czasie komunii św. dwie poruszające serca pieśni o Chrystusie Zbawicielu, zaśpiewał chór Gloria.

       Następnie po modlitwie po komunii, zgodnie z programem, przeczytałem listy od członków Komitetu Honorowego Rajdu Jedności Kościołów OIKOUMENE, które w całości można wysłuchać poprzez stronę internetową naszej parafii w zakładce <wydarzenia> film z jubileuszu 90-lecia. Były to listy od: Bpa Jana Wątroby – ordynariusza diecezji rzeszowskiej Kościoła Rzymskokatolickiego, Lecha Wałęsy – jako laureata pokojowej nagrody Nobla, premiera Jerzego Buzka – jako ewangelika (czytał go Ks. prob. Adam Podżorski z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ze Skoczowa). Natomiast zamiast listu od Bpa Paisjusza z Cerkwi Prawosławnej, który w tym czasie przebywał w Grecji, w Jego imieniu przemówił Ks. prob. Marek Gocko z Komańczy, a w imieniu Bpa Eugeniusza Popowicza z Kościoła Greckokatolickiego, przebywającego na Ukrainie, przemówił Ks. dziekan Andrzej Żuraw z Komańczy. Następnie przeczytałem  list gratulacyjny od Ks. emeryta Eugeniusza Elerowskiego – „honorowego proboszcza łęczańskiego”.  

       Teraz przyszła pora na wystąpienia osób świeckich, którzy mają ogromną rolę do spełnienia w Kościele jako laikat współpracujący z duchownymi w duszpasterstwie.  W naszym Kościele jest to szczególnie widoczne poprzez bardzo aktywne zaangażowanie się Rad Parafialnych w życie kościelne. To oni przede wszystkim starają się o zabezpieczenie środków materialnych, niezbędnych do funkcjonowania parafii. Nasza Rada Parafialna już od dwóch lat gromadziła środki konieczne do zorganizowania jubileuszu 90-lecia parafii. Pierwsza miała przemawiać Pani Grażyna Borek – Wicewojewoda Podkarpacki, która jednak ze względu na obowiązki służbowe wypełniane w tym samym czasie w Sanoku, nie mogła tego uczynić, dlatego wysłała na adres parafii list gratulacyjny, który odczytałem (Pani Wicewojewoda dotarła nieco później, już do szkoły i tam przemówiła do zebranych).  W imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego wystąpiła Pani Dorota Chilik – Radna Województwa Podkarpackiego, następnie głos zabrał Andrzej Bytnar – Burmistrz Dukli. Następnym mówcą był radny i sołtys Łęk Dukielskich – Tomasz Węgrzyn. Listę przewidzianych do wystąpień gości zamknął delegat krajowy sołtysów RP – Marcin Macek, który ofiarował nam piękny obraz olejny.  Miłym i nieoczekiwanym akcentem było podziękowanie od parafian dla mnie za trud włożony w przygotowanie tak wspaniałych uroczystości jubileuszowych.

Dorota Chilik

Andrzej Bytnar

Tomasz Węgrzyn

Marcin Macek

Maria Solińska i Michalina Kasprzyk

       Ponieważ czas płynął nieubłaganie, przystąpiłem do wręczania medali OIKOUMENE osobom zasłużonym dla ekumenizmu. Wśród nich byli uczestnicy rajdu, ale też osoby duchowne, sponsorzy, przedstawiciele mediów. Do odznaczeń przewidziałem 80 osób – w kościele odznaczyłem Prezydenta Krosna, który nie mógł wziąć udziału w dalszym naszym świętowaniu oraz duchownych i dyrygenta chóru Gloria; pozostałe osoby otrzymały medale w szkole.

Piotr Przytocki

Ks. Tadeusz Budacz

Ks. Jerzy Uchman

Ks. Janusz Świtalski

Ks. Andrzej Żuraw

Ks. Marek  Gocko

Ks. Adam Podżorski

Bolesław Noga

       Mszę św. zakończyło potrójne, uroczyste błogosławieństwo udzielone przez kapłanów celebransów. Na zakończenie nabożeństwa zaśpiewała solistka chóru Gloria – Anna Dręczewska pieśń pt. „Słowo”, do której muzykę skomponował Bolesław Noga – dyrygent chóru, a słowa napisała Maria Broda – nauczycielka LO w Skoczowie (wyznania rzymskokatolickiego). Zwieńczenie zatem nabożeństwa stanowiła ta przepiękna, wykonana z wielkim zaangażowaniem  ekumeniczna pieśń o Słowie Bożym, które łączy wszystkich chrześcijan, gdyż jest wartością nadprzyrodzoną i niezmienną. Pieśń tę można wysłuchać przez Internet. Polecam gorąco!

       Po skończonym nabożeństwie celebransi i wszyscy uczestnicy udali się przed Izbę Pamięci, którą najpierw poświęcił Ks. dziekan Tadeusz Budacz. W uroczystym przecięciu  wstęgi w barwach narodowych, umieszczonej przed drzwiami prowadzącymi do Izby Pamięci uczestniczyli krewni Ks. Bpa Franciszka Hodura: Anna Hodur i Dariusz Dłubisz, Burmistrz Dukli – Andrzej Bytnar, główny celebrans – Ks. Tadeusz Budacz oraz Ks. prob. Roman Jagiełło.

       Dariusz Dłubisz, który opracował na użytek pisanej przez mnie książki o historii parafii drzewo genealogiczne  rodziny Hodurów, pozostawił taki wpis do Księgi Pamiątkowej Izby Pamięci:

Ojczyzna to samo życie, jak krew bije w tętnicach,

Jak serce w piersiach uderza, jak myśl w mózgu przepływa,

tak w nas żyje Ojczyzna!”

 Stefan Żeromski

Jak Polska w każdym z nas ma swoje miejsce, tak wiara w Boga jest niezmienna i nieograniczona. Dla Jego chwały powstawały wielkie rzeczy, upadały mocarstwa, a władza musiała się poddać i przyznać rację ludziom. Biskup Franciszek Hodur czuł i widział potrzebę zmian w Kościele. Wiedział,  że ma rację i dążył do tego, dlatego jego hasłem były słowa: „prawdą, walką, pracą”. Mimo przeciwności losów Wasza Parafia jest na tej ziemi już 90 lat i życzymy Jej kolejnych tak wspaniałych rocznic i dziesięcioleci.

Niech Was chroni i prowadzi Dobry Pasterz, tego z serca życzą dla Ks. Romana Jagiełło, Parafian oraz Sympatyków i Przyjaciół Kościoła – krewni Bpa Franciszka Hodura – Ewa  i Dariusz Dłubisz

 Łęki Dukielskie, 12 września 2015 r.”

Poświęcenie Izby Pamięci

Przecięcie wstęgi – Anna Hodur

       W ten sposób Izba Pamięci im. Ks. Bpa Franciszka Hodura została oficjalnie i uroczyście oddana do użytku w dniu 12 września 2015 r., chociaż właściwie już w listopadzie ubiegłego roku funkcjonowała i urządzono w niej najpierw wystawę judaików, a w grudniu kiermasz bożonarodzeniowy.

       Wszyscy goście mogli naocznie przekonać się, ile cennych pamiątek, eksponatów, dokumentów, zdjęć udało się nam zgromadzić, a które obrazują 90 lat istnienia naszej parafii, jednej z najstarszych w Polsce. Do najcenniejszych i unikatowych wręcz eksponatów zaliczyć należy wyrzeźbioną w drewnie lipowym monstrancję z 1925 r. Była ona używana w liturgii aż do lat 80-tych ubiegłego wieku. W naszym muzeum parafialnym, bo tym w istocie jest Izba Pamięci, posiadamy Kronikę Parafialną – obejmującą czas od powstania naszej wspólnoty, tj. od 1925 r. Jest w niej m.in. wpis ostatniego biskupa Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Polsce – Bpa Józefa Padewskiego z 1947 r.  Do cenniejszych rekwizytów należy też ornat w barwach narodowych z orłem w koronie, w którym w czasie okupacji Ks. Witold Biernacki (pseudonim „O. Rafał”) – kapelan AK, odprawiał msze św.  patriotyczne, nie tylko w kościele, ale również w lesie dla partyzantów. Posiadamy również oryginały tekstów patriotycznych kazań, które wygłaszał ten kapłan w czasie okupacji oraz ponad 50 stron jego wspomnień z pracy kapłańskiej w naszej parafii, z Jastkowic i Bażanówki.

Izba Pamięci

       Po zwiedzeniu Izby Pamięci uczestnicy otrzymali jako pamiątkę książkę napisaną przeze mnie specjalnie na ten jubileusz parafii – o jej 90-letnich dziejach i okolicznościową pocztówkę.

       Dalsze świętowanie jubileuszu odbywało się w miejscowej szkole, gdzie przygotowaliśmy poczęstunek dla wszystkich uczestników uroczystości. Rajdowicze zostali ugoszczeni w sali na dole przepysznym bigosem, przygotowanym przez restaurację „ElWit”  z Krosna, natomiast pozostałych gości zaprosiliśmy do hali widowiskowo-sportowej. Przygotowany był tam obiad (również przez „ElWit”) dla 235 osób – gości i parafian. Jeszcze przed podaniem obiadu wręczyłem medale OIKOUMENE zaproszonym gościom, sponsorom oraz parafianom.

Grażyna Borek – Wicewojewoda Podkarpacki

Henryk Pietrzak – Prezes Zarządu Polskiego Radio Rzeszów

Jacek Koszczan – Prezes Sztetl Dukla

Bohdan Gocz – Dyrektor Muzeum Skansenu Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej

       Po obiedzie w ramach uświetnienia jubileuszu wystąpił zespół ludowy z Dukli „Szarotki”, rozweselając nas śpiewami i zabawnymi monologami.

Szarotki z Dukli

       Następnie chór Gloria ze Skoczowa zaśpiewał kilka pieśni ze Śląska Cieszyńskiego.  

       Rozlosowaliśmy wśród uczestników ok. 200 nagród, a wśród nich nagrodę główną – fotel obrotowy z Nowego Stylu.

Losowanie głównej nagrody

       Fotele obrotowe otrzymali też w nagrodę najmłodsi uczestnicy rajdu (dziewczynka i chłopiec) oraz najstarszy rajdowiec.

Najmłodszy rajdowiec

Najstarszy rajdowiec

       Po rozdaniu nagród rozpoczęła się zabawa, trwająca do późnych godzin wieczornych.

Zabawa

       W kolejnym dniu naszego świętowania, w niedzielę 13 września, dwie godziny przed mszą świętą, która rozpoczynała się o godz. 11.00, przyjechała ekipa z TVP 2, aby przeprowadzić ze mną wywiad na temat rajdu i jubileuszu. Wywiad odbył się w Izbie Pamięci. Mszę jubileuszową i jednocześnie patronalną celebrował J.E. Ks. Infułat Antoni Norman – administrator naszej krakowsko-częstochowskiej diecezji, w asyście koncelebrantów – Ks. prob. Jerzego Uchmana z Jaćmierza i Ks. prob. Andrzeja Pastuszka  z Bażanówki. W uroczystościach uczestniczył również Ks. Ryszard Rawicki – dziekan dekanatu podkarpackiego naszego Kościoła. Ten dzień, w odróżnieniu od poprzedniego, który miał wymiar ekumeniczny, był przeżywany we wspólnocie tylko naszego Kościoła.

Procesja duchownych

       Przed drzwiami świątyni wierni powitali J. E. Ks. Infułata A. Normana chlebem, solą i kwiatami. Na początku mszy św., po pozdrowieniu wiernych przez celebransa, jako gospodarz przywitałem duchowieństwo na czele z głównym celebransem oraz pozostałych uczestników nabożeństwa. Byli to przede wszystkim parafianie, ale też i sympatycy naszego Kościoła oraz sąsiedzi.

Msza św.

       W pierwszej części mszy św. – w obrzędach wstępnych – Ks. celebrans przeprowadził spowiedź dla dorosłych. W liturgii Słowa Bożego zaczerpniętej ze Święta Narodzin NMP uczestniczyli: Ks. Andrzej Pastuszek – I czytanie, Patryk Majer – nasz parafialny kantor – śpiew psalmu i Alelluja, Ks. Jerzy Uchman – II czytanie, Ks. inf. Antoni Norman – ewangelia. Ks. Infułat wygłosił następnie wspaniałe kazanie. Rozpoczął od przypomnienia historii naszej parafii sprzed 90 lat, gdy w Święto MB Siewnej, 8 września 1925 r., w Kółku Rolniczym, gdyż nie było wtedy jeszcze wybudowanego kościoła, Ks. Apolinary Filarski, przybyły z Bażanówki, odprawił pierwszą mszę św. w obrządku Kościoła Narodowego. Po omówieniu najważniejszych historycznych wydarzeń, kaznodzieja skupił się na temacie wiodącym dnia, wszak przeżywaliśmy nie tylko uroczystość jubileuszową, ale i patronalną,  a więc na roli, jaką odgrywa Matka Boża w życiu człowieka wierzącego. Słowa płynące z głębi serca, serdeczne, pełne ciepła docierały do wszystkich uczestników nabożeństwa budząc zainteresowanie, ciekawość i wdzięczność. Kaznodzieja zwrócił szczególną uwagę i podziękował parafianom za piękny śpiew. Wielka szkoda, że tego kazania nie nagraliśmy!

       Po wyznaniu wiary i modlitwie wiernych, którą przeprowadził Ks. Andrzej Pastuszek, nasze panie z Koła Gospodyń Wiejskich podeszły w procesji do ołtarza, niosąc dary ofiarne. Stanowiły je: chleb, bandurzak – słynny już na całą Polskę, wypiekany przez Alinę Kasprzyk oraz proziaki. Aleksandra Kurowska – dziewczynka z II klasy szkoły podstawowej, jako pierwsza niosła komplet Maryjnej bielizny kielichowej – dar od parafian. Trzeba wspomnieć, również o wspaniałym darze, który ofiarował nam na jubileusz J.E. Ks. Infułat A. Norman  w postaci złotego ornatu z wyhaftowanym patronem naszej parafii – PJ Dobrym Pasterzem.

Procesja z darami

Ornat

Chleb

Bielizna kielichowa

       Po komunii św. celebrans poświęcił ziarno przeznaczone na siew, które przynieśli parafianie, wszak stąd pochodzi druga, ludowa nazwa tego święta – MB Siewnej. Przy okazji poświęcił również wspaniały dożynkowy kosz z plonem stojący przed przyozdobionym białymi wstążkami i jarzębiną ołtarzem Maryjnym. Plon i zdobienie ołtarza to dzieło Joanny Nawrockiej – naszej zakrystianki.

Kosz dożynkowy

       Teraz nadszedł czas na odmówienie modlitwy poświęcenia witraży. Po niej celebrans podszedł do witraża z PJ Dobrym Pasterzem – patronem parafii, aby dokonać jego poświęcenia. Przy witrażu oczekiwał jego fundator – Edward Gniewek  z małżonką Lucyną, którym celebrans podziękował za fundację.

Fundatorzy witraża – Lucyna i Edward Gniewkowie

        Przy kolejnym witrażu z podobizną Bpa Franciszka Hodura, który jest fundacją wspólną z cegiełek, gratulacje od celebransa dla wszystkich osób, które złożyły ofiarę na ten cel, odebrała przewodnicząca Rady Parafialnej – Krystyna Węgrzynowska. Następnie poświęcony został trzeci witraż, przedstawiający Narodzenie NMP – ufundowany przez Żydówkę Nelly Arluk w podziękowaniu za uratowanie jej życia w czasie Holocaustu przez ówczesnego proboszcza naszej parafii – Ks. Aleksandra Pieca.

Przy witrażu Marta Kuc-Jagiełło w imieniu Nelly Arluk

       Zwieńczeniem uroczystych dwudniowych obchodów jubileuszu 90-lecia parafii było poświęcenie marmurowej tablicy w kruchcie świątyni. Oto słowa modlitwy:„Panie Boże wszechmogący, poświęcamy tę tablicę ku czci Ks. Bpa Franciszka Hodura z okazji jubileuszu 90-lecia powstania parafii pw. Dobrego Pasterza w Łękach Dukielskich. Pragniemy przez tę tablicę upamiętnić przyjazd w 1926 r. do naszej parafii Organizatora Kościoła Narodowego – Ks. Bpa  Franciszka Hodura. Niech przykład jego życia zachęci nas do lepszego oddawania czci Panu Bogu i bardziej sumiennego wypełniania naszych obowiązków względem Boga, Kościoła i Ojczyzny. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.”

Tablica

       Kolejnym punktem uroczystości było wystawienie NS, odmówienie litanii do NMP, procesja eucharystyczna wokół świątyni i udzielenie błogosławieństwa NS. Po jego zakończeniu podziękowałem J.E. Ks. Infułatowi Antoniemu Normanowi za uświetnienie swoją obecnością naszych uroczystości, za wygłoszone kazanie i ofiarowany parafii ornat                     z patronem PJ – Dobrym Pasterzem. Podziękowałem również kapłanom z dekanatu za ich obecność, a wiernym za to, że wspólnie mogliśmy przygotować tak godnie i pięknie obchody  jubileuszu. Podziękowanie celebransowi złożyli też wraz z bukietem kwiatów parafianie. Jak to zwykle bywa na takich uroczystościach ostatnie słowo należało do czcigodnego celebransa, który po raz kolejny wyraził nam podziękowanie za zaproszenie go do naszej wspólnoty, na to wielkie dla nas święto, nie kryjąc podziwu dla nas, że z taką okazałością je przygotowaliśmy. Był u nas dotychczas tylko jeden raz, po wyborze go przez Synod na administratora diecezji. Nie przypuszczał, że w takiej niewielkiej wspólnocie tak prężne jest duszpasterstwo, że wierni potrafią wspaniale śpiewać (co jest już rzadkością), a powstałe u nas muzeum parafialne, które  zwiedził już przed mszą świętą, dysponuje tak bogatymi zbiorami. Mszę św. zakończyło jak zwykle, gdy przeżywamy Uroczystość Patronalną, odśpiewanie w całości Hymnu naszego Kościoła przez wszystkich zebranych.  

       Po mszy św. nastąpiło jeszcze zwiedzanie Izby Pamięci, gdzie  rozdawałem z dedykacjami napisaną przez siebie książkę o historii parafii. Ekipa TVP przeprowadziła ostatnie wywiady na użytek  filmu pt. „Ekumeniczny rajd” z Ks. infułatem Antonim Normanem oraz jedną z wybranych spośród parafian osobą świecką – Marią Solińską. Finał uroczystości miał, podobnie jak w dniu wczorajszym, miejsce w szkole, gdzie duchowni i parafianie spożyli obiad.

       Wszystkim uczestnikom dwudniowego jubileuszowego świętowania, tych jakże ważnych dla naszej parafialnej wspólnoty dni, do których wytrwale się przygotowywaliśmy i to od dłuższego czasu, zarówno duchownym, jak i świeckim, aż z pięciu Kościołów, a w sposób szczególny uczestnikom rajdu OIKOUMENE – składam serdeczne Bóg zapłać!  

                                                                                               Ks. proboszcz Roman Jagiełło

Data i godzina

Czwartek, 21 October 2021
03:11:23

Ewangelia na dziśCzwartek 2021-10-21, Dzień powszedni

Łk 12,49-53

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej».

Imieniny

Dzisiaj jest: 21 Październik 2021    |    Imieniny obchodzą: Urszuli, Celiny, Hilarego