Informacje

Msze św. sprawowane są:
niedziela - godz. 10.00
święta - godz. 11.00

W dni powszednie okazjonalnie:
w zimie - godz. 16.00
w lecie - godz. 18.00

Spowiedź dla dorosłych:
I niedziela każdego miesiąca

Nabożeństwa do NMP:
w maju i w październiku:
środy, piątki, niedziele

Uroczystość patronalna:
8 września
Narodzenie NMP

Liturgia

ZAPROSZENIE

   Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 18-25 stycznia 2015 r.

       Serdecznie zapraszam w imieniu swoim i parafian do udziału w nabożeństwie, które będzie odprawione 24 stycznia 2015r. o godz.15.00 w Parafii Polskokatolickiej p.w. „Dobrego Pasterza" w Łękach Dukielskich. Będzie to kontynuacja nabożeństw, które odbywają się w naszej miejscowości od 12 lat z okazji Światowego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W nabożeństwie uczestniczyć będą duchowni i świeccy z pięciu Kościołów: Greckokatolickiego, Polskokatolickiego, Prawosławnego, Rzymskokatolickiego i Ewangelicko-Augsburskiego.O godz. 16.00 w szkole przewidziany jest opłatek, obiad i wspólne ekumeniczne kolędowanie. Wystąpią zespoły i chóry z czterech Kościołów. W godz. 18.00 - 24.00 odbędzie się zabawa.

 

       W czasie tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan hasłem przewodnim są słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana 4,7: Jezus rzekł do Samarytanki: „Daj mi pić!”

       Po zakończeniu Tygodnia napiszę na ten temat artykuł do naszego miesięcznika „Rodzina” i na stronę internetową parafii wraz z dokumentacją zdjęciową, a jako przygotowanie do tego nabożeństwa przytoczę fragmenty artykułu z „Rodziny” Nr 2 z 2015 r. Artykuł nosi tytuł „Ekumenizm - potrzebą serca. Starokatolicki Episkopat u Jego Świątobliwości Papieża Franciszka”.

„W czwartek, 30 października 2014 r. Jego Świątobliwość Papież Franciszek przyjął na audiencji delegację Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej, której przewodniczył Arcybiskup Utrechtu Joris Vercammen. W audiencji uczestniczył również Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP – Biskup Wiktor Wysoczański, który jest jedynym polskim biskupem, należącym do Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej. Spotkanie starokatolickich biskupów z papieżem – Zwierzchnikiem Kościoła Rzymskokatolickiego było pierwszym w historii.

Fragmenty z przemówienia wygłoszonego przez papieża Franciszka do Biskupów Starokatolickich:

 

„Miło mi powitać Was, członków Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej, gdyż Wasza wizyta daje nam cenną okazję do refleksji nad naszą wspólną ekumeniczną podróżą. W tym roku przypada pięćdziesiąta rocznica promulgacji Dekretu Soboru Watykańskiego II Unitatis Redintegratio, który zapoczątkował nową erę dialogu ekumenicznego i wyraził niesłabnące zaangażowanie Kościoła Katolickiego w dążenie do zjednoczenia wyznawców Chrystusa. Dla nas wszystkich Międzynarodowa Rzymskokatolicko - Starokatolicka Komisja Dialogu odgrywa istotną rolę w poszukiwaniu jak największej wierności słowom modlitwy Pańskiej „aby wszyscy stanowili jedno” (por. J 17, 21). Możliwe stało się budowanie nowych mostów jeszcze głębszego wzajemnego zrozumienia i praktycznej współpracy. Osiągnięto konsensus i wspólne poglądy, natomiast różnice zostały lepiej rozpoznane i umieszczone w nowych kontekstach… Cieszymy się za każdym razem, gdy podejmujemy kroki ku silniejszej jedności w wierze i życiu… Wyzwaniem dla rzymskokatolików i starokatolików jest zachowywanie substancjalnego dialogu teologicznego i wspólna droga, wspólna modlitwa i wspólna praca w głębokim duchu otwarcia na to wszystko, co Chrystus zamierza dla Swojego Kościoła. W okresie odłączenia naszych Kościołów, po obu stronach doszło do popełnienia ciężkich grzechów i ludzkich pomyłek. W duchu wzajemnego przebaczenia i pokornej pokuty, musimy obecnie umacniać nasze dążenia do pojednania i pokoju. Droga do jedności rozpoczyna się od przemiany serca, wewnętrznej konwersji (por. Unitatis Redintegratio Nr 4 ). To duchowa podróż od spotkania do przyjaźni, od przyjaźni do braterstwa, od braterstwa do jedności. W trakcie trwania tej drogi zmiany są nieuniknione. Zawsze musimy chcieć słuchać i podążać za podpowiedziami Ducha Świętego, który prowadzi nas do prawdy. W międzyczasie, w sercu Europy, która jest tak bardzo zdezorientowana w kwestii swojej tożsamości i powołania, istnieje wiele obszarów, na których rzymskokatolicy i starokatolicy mogą współpracować w obliczu głębokiego duchowego kryzysu, który dotyka jednostki i społeczeństwa. Istnieje pragnienie Boga. Istnieje głęboka chęć odzyskania sensu i celu życia. Istnieje pilna potrzeba przekonującego świadka prawdy i wartości Ewangelii. W tym możemy sobie wzajemnie dodawać odwagi i wzajemnie się wspierać, zwłaszcza na poziomie parafialnym i społeczności lokalnych. W rzeczy samej, sedno ekumenizmu leży w „przemianie serca i świętości życia, wraz z publiczną i prywatną modlitwą o jedność chrześcijan. W modlitwie wspólnej i za siebie nawzajem nasze różnice się zmniejszają i są przezwyciężane zawierzeniem Panu i Jego Ewangelii…

Biskup Wiktor Wysoczański Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego wita się z Papieżem Franciszkiem.

 

Fragmenty przemówienia Arcybiskupa Utrechtu Jorisa Vercammena:

„… w 2014 roku… starokatoliccy biskupi Unii Utrechckiej są po raz pierwszy w historii tu, z Waszą Świątobliwością. W ciągu ostatnich 125 lat biskupi starokatoliccy współpracowali jako prawdziwie katoliccy biskupi prowadzący swe katolickie Kościoły w postawie otwartości na całą ekumenię… Jesteśmy przekonani, że Wasza posługa ma do odegrania niezwykle ważną rolę w ekumenicznych wysiłkach, niezbędnych w pomaganiu każdemu Kościołowi lokalnemu w głoszeniu Ewangelii współczesnemu światu… Jako starokatolicy, uważamy się za spadkobierców ideałów tych oddanych katolików, którzy na przestrzeni ostatnich stuleci znaleźli się w konflikcie z Biskupstwem Rzymskim z powodu zmian zachodzących w całym Kościele Katolickim. Nie chcieli oni odłączać się od Rzymu, ale znaleźli się odłączonymi od Kościoła, który kochali. Wsparci na ich doświadczeniach, odziedziczyliśmy ich duchowość nacechowaną głęboką wiarą w Bożą łaskę, wzywającą wszystkich ochrzczonych ludzi do włączenia się w Boże zaangażowanie dla zbawienia każdego człowieka… Pracując wspólnie z naszymi braćmi i siostrami z innych Kościołów, pokornie staramy się wnosić wkład do katolickości Kościoła, który jest darem Bożej solidarności, praktykowanej przez Lud Boży. Katolickość ta wymaga „conversio ad Dominum” (zwrócenia się do Pana) – od nas wszystkich…”.

Czytelników pozostawiam z refleksją w kontekście naszej rzeczywistości…

                                                        Ks. Proboszcz Roman Jagiełło

 

Data i godzina

Czwartek, 21 October 2021
03:46:56

Ewangelia na dziśCzwartek 2021-10-21, Dzień powszedni

Łk 12,49-53

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej».

Imieniny

Dzisiaj jest: 21 Październik 2021    |    Imieniny obchodzą: Urszuli, Celiny, Hilarego